Overzicht

Voorbeelden:

Zoek op losse woorden:
  ridder geeft alle ridders

Met jokerteken (*):
  ridder* geeft ook ridderstraat etc.
  an*lier* geeft anjelierstr, angeliersgraft, etc.

Zoek op nummer:
  785 geeft nummer 785
  442, 1762 geeft meerdere nummers

Zoek op jaartal:
  ~1400 geeft alle personen rond 1400
  ~1620-1630 geeft alle personen in 1620-1630

Zoek op bron:
  [12] geeft het gebruik van bron 12

Reguliere expressie:
  /mar+(e|i)t.*/ geeft marretje, maritie, etc.

16 - Dirk Rozijn (1822 - 1891)
8 - Dirk Antonius Rozijn (1858 - 1947)
136 - Pieter Scheelbeek (< 1752 - 1774)
68 - Leendert Scheelbeek (1752 - 1826)
137 - Anna Van Dipten (< 1752 - 1788)
34 - Antoonie Scheelbeek (1794 - 1846)
17 - Jannetje Scheelbeek (1822 - 1915)
35 - Jannetje Wienand (1799 - 1896)
4 - Dirk Antoon Rozijn (1892 - 1976)
9 - Jansje Zahradnik (1857 - 1934)
39 - Jansje Beets (1791 - 1867)
158 - Jan Groot (1720 - 1798)
317 - Lijsbet Verhoev (< 1716 - 1761)
79 - Barbera Groot (1753 - 1827)
159 - Antje Streefkerk (1720 - 1786 >)
2 - Dirk Antonius Rozijn (1920 - 2008)
160 - Hans Coenrad Smit (< 1757 - 1795)
161 - Petronella Alderts (1735 - 1795 >)
40 - Hendrik Smith (1813 - 1862)
326 - Ype Clasen (1710 - 1802)
163 - Aafke Ypes Cupery (1745 - 1768 >)
2616 - Freerk Freerkx (< 1650 - 1666)
1308 - Jelle Freerks (1650 - 1728)
2617 - Eelke Sjoerds (< 1650 - 1669 >)
654 - Freerk Jelles (1684 - 1764)
1309 - Antie Siercks (< 1680 - 1683 >)
327 - Aaltje Freerks (1720 - 1805)
655 - Aafke Johannis (< 1714 - 1730)
10 - Hendrik Smith (1861 - 1906)
86 - Machiel Groenouw (1798 - 1869)
346 - Michiel Roets (< 1766 - 1780)
694 - Willem Hoekstein (< 1743 - 1768)
347 - Isabella Hoeksteen (1741 - 1819)
43 - Jakobje Groenouw (1817 - 1837)
174 - Thijs Van der Werf (1767 - 1825)
1396 - Floris Jans (< 1676 - 1707)
698 - Thys Floris (< 1713 >)
1397 - Antje Eylerts (< 1674 - 1677 >)
699 - Jikke Albers (< 1713 >)
175 - Lena Meinderts (1768 - 1826)
351 - Sophia Varon (< 1756 >)
5 - Catharina Smith (1892 - 1967)
11 - Frederika Buskens (1858 - 1899)
46 - Jacob Eweg (1795 - 1877)
23 - Maria Eweg (1830 - 1866)
1584 - Jan Mors (1635 >)
792 - Berent Ter Mors (1660 - 1697 >)
396 - Hendrik Ter Marsch (1700 - 1788)
793 - Lisabeth Sijthof (1670 - 1697 >)
198 - Jan Ter Marsch (1744 - 1788)
199 - Maria Brinkman (1738 - 1770)
25537 - Hadewey Cornelis (1503 - 1523 >)
6384 - Dirck Willemsz (1560 - 1626)
3192 - Steven Dircks (1596 - 1661)
6385 - Dirckien Jelledr (1562 - 1616)
1596 - Dirk Steewens (1634 - 1695 >)
3193 - Trijntie Aertsdr (< 1625 - 1626 >)
1597 - Frouckien Wiegers (< 1658 - 1733)
12 - Hendrik Van der Wal (1865 - 1917)
26 - Hendrik Mulder (1832 - 1874)
13 - Elisabeth Mulder (1867 - 1919)
54 - Jacob Conraad Pesser (1800 - 1860)
218 - Teunis Jansen Molenaar (< 1761 - 1767 >)
109 - Grietje Molenaar (1770 - 1813)
438 - Johan Ernest Tompot (< 1728 - 1786)
219 - Jannetje Tompot (1739 - 1799)
27 - Grietje Pesser (1829 - 1902)
55 - Anna Bakker (1799 - 1853)
111 - Antje Hartland (1770 - 1816)
E 897 - Jobdina Ariensdr Cloots (1667 - 1731)
7181 - Aneesken Jans (1575 - 1599 >)
225 - Catharina Van Son (1733 - 1810)
113 - Elisabeth De Geus (1768 - 1804)
114 - Frans Slotboom (1776 - 1840)
14676 - Pieter Claasse (1547 - 1628)
3669 - Fyckje Claas De Bont (1610 - 1638 >)
917 - Maria Goverts Verburg (1687 - 1708 >)
57 - Angenietje Slotboom (1806 - 1884)
58 - Joris Van der Duijn (1814 - 1868)
15 - Cornelia Goudemond (1863 - 1910)
3968 - Jelle Wybrens (1615 - 1694)
1984 - Wybe Jelles (1640 - 1682)
992 - Pieter Wybes (1665 - 1746)
1985 - Martsen Hessels (1640 - 1728)
496 - Wybe Pytters (1695 - 1782)
993 - Richtje Everts (1671 - 1757)
248 - Dirk Wijbes (1729 - 1798)
3980 - Eelke Taekes (1620 - 1685)
1990 - Dirk Eelkes (1650 - 1714)
3981 - Lipck Saeckes (1620 - 1695)
995 - Luitske Dirks (1680 - 1767)
124 - Wybe Dirks Rypkema (1770 - 1849)
62 - Jarig Wybes Rijpkema (1803 - 1860)
2000 - Anne Hobbes (1630 - 1680 >)
1000 - Hobbe Annes (1665 - 1741)
500 - Anne Hobbes (1691 - 1764)
1001 - Ymkje Jacobs (1670 - 1727)
250 - Bauke Annes (1740 - 1789)
2004 - Pieter Feikes (1630 - 1672)
1002 - Edsger Pieters (1660 - 1707)
501 - Trijntje Edsgers (1700 - 1783)
1003 - Meike Gabes (1670 - 1707)
502 - Jarig Jans (1715 - 1792)
251 - Janke Jarigs (1750 - 1783)
2012 - Jacob Gerrits (< 1683 - 1700)
1006 - Bonne Jacobs (1690 - 1747)
4026 - Anne Ubles (1610 - 1680)
2013 - Lolkje Annes (1650 - 1733)
4027 - Antje Baukes (1610 - 1705)
503 - Lolkje Bonnes (1715 - 1794)
1007 - Janke Hielkes (1690 - 1768)
1016 - Hendrik Pijtters (< 1700 - 1704 >)
508 - Meine Hendrix (1715 - 1799)
2034 - Johannes Johannis (< 1669 - 1689 >)
1017 - Yfke Joannis (1673 - 1702 >)
2035 - Yd Bauckes (< 1669 - 1689 >)
254 - Tette Meijnes (1747 - 1820)
8144 - Doecke Eedes (1595 - 1663)
4072 - Tette Doeckes (1630 - 1683)
4073 - Taeckjen Sybrens (1632 - 1655 >)
1018 - Tette Hotses (1690 - 1738)
2037 - Antsje Ydes (1674 - 1749)
4075 - Tiets Foockes (< 1670 - 1708)
509 - Rixt Tettes (< 1745 - 1773)
2039 - Richtje Sijmens (< 1680 - 1703)
127 - Rigtje Tettes (1778 - 1826)
255 - Tryntje Gosses (1742 - 1827)