509642 ♂ - Keimpo Unia

Edelgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Unia
Voornamen:Keimpo
Vader:1.019.284 - Feicke (Fedde) Unia
Moeder:1.019.285 - N.N. Fons
Partner:509643 - Frouck Ammama
Opmerkingen:Keimpo was in 1445 samen met andere Schieringers zoals Ruurd Roarda betrokken bij de strijd tegen de Vetkopers, die zich verschanst hadden in de kerktoren te Workum. In 1450 was hij schepen van Leeuwarden. Hij was in 1478 grietman van Leeuwarderadeel. Hij was stichter van het Uniahuis aan de Weaze te Leeuwarden, waar hij in 1478 olderman was. In 1498 kwam het Uniahuis in handen van de Saksers, waarna de Leeuwarders een groot gat in de muur sloegen. Later werd het door de Saksers afgebroken en werden de stenen gebruikt voor de bouw van het Blokhuis. Keimpo huwde 1e met Bauk Martena en 2e met His. Hij testeerde in 1481 te Wirdum. Het geslacht Unia stierf in 1775 uit. Te Beers bestaat thans nog de Unia-poort. [45]
Testeerde 1481 [45]

D.J.van der Meer heeft grote twijfels of de Unia's oorspronkelijk uit Beers kwamen en denkt dat Keimpe woonde te Wirdum op Unia-state in 1443 en 1445.
In 1450 grietman van Leeuwarderadeel.
Genoemd 4-4-1458 als schepen te Leeuwarden en later herhaaldelijk genoemd bij het tekenen van overeenkomsten.
13-9-1477:betrokken bij een overeenkomst over de Ee.
Ook eigenaar van het Uniahuis te Leeuwarden.
In 1478 olderman van Leeuwarden en grietman van Leeuwarderadeel. [49]
Levensloop:
ca 1420 Geboren
Schatting
ca 1450 Kind geboren:
254821 - Sjouck Kempesdr Unia
Schatting
1481 Overleden te Wirdum
Vorige en volgende generaties:
1.019.284 - Feicke (Fedde) Unia  
 
Keimpo Unia
509643 - Frouck Ammama

254821 - Sjouck Kempesdr Unia
254820 - Doecke Martena

127410 - Keimpe Martena
1.019.285 - N.N. Fons  
 
 
Afstammingslijn:
Keimpo Unia is vader van
254821 - Sjouck Kempesdr Unia, moeder van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45, 49

« Toon in overzicht Home