399 ♀ - Anna Marghareta Van Houte

Oudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Van Houte
Voornamen:Anna Marghareta
Vader:798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten
Moeder:799 - Anna Blanckert
Partner:398 - Casper Brinkman
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 10-1-1736. Blijkens deze akte (en latere) is op 22-11-1720 ten behoeve van Anna Marghareta door haar voogden Johannes Helman en Dirk Ente een obligatie aangekocht ten laste van Holland en Westfriesland van "tienhonderd ponden van 40 groot het pond" (1000 gulden).
Deze obligatie is dan op 22-7-1728 door Anna Marghareta en haar toenmalige man Harmanus verkocht aan Jacob, Jan en Isaak Marchant.

Genoemd in notariële akte 11-10-1748. Anna Margareta is met haar buurman Jonas van den Berg getuige van de mishandeling van Roelof Beeke, door Andries Jansz, kok en kuiper op het schip de Anthonij van St. Eustatius.

Genoemd in notariële akte 29-1-1784. Het huis op het Camperhooft dat Casper heeft gekocht op 27-1-1761 zou na een openbare veiling worden verkocht aan Hermanus Roosendaal voor f 12525, maar de koopakte is op verzoek van de heren schepenen geroyeerd.

Genoemd in notariële akte 2-9-1784. Hetzelfde huis is nu daadwerkelijk verkocht, aan Dirk Teunisse, voor f 11022:10.

Genoemd in notariële akte 24-3-1785. De erfgenamen van Anna Margareta hebben een vordering op Hermanus Roosendaal, kapitein op het schip de Andrina. Zij en andere schuldeisers komen overeen dat Hermanus zijn voorgenomen reis naar Curaçao mag ondernemen, en dat de helft van zijn gage, zijnde f 30 per maand, onder de schuldeisers zal worden verdeeld.
Levensloop:
23-10-1703 Geboren te Amsterdam
02-04-1728 Overig te Amsterdam
Eerder huwelijk met Harmanus Muijsenhof. Zij oud 23 jaar, ouders dood, voogd Jan Lampjes
Adres: Rosegracht
30-11-1731 Ondertrouw te Amsterdam met:
398 - Casper Brinkman
Weduwe van Harmanus Muijsenhof
Adres: (N?)egelantiersgracht
10-01-1736 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
20-08-1738 Kind gedoopt te Amsterdam (aan huis):
199 - Maria Brinkman
Ev. Luthers
11-10-1748 Overig te Amsterdam
Getuige van een vechtpartij
17-07-1783 Begraven te Amsterdam (OKH)
Adres: Camperhooft
29-01-1784 Postuum te Amsterdam
Geannuleerde verkoop van huis
02-09-1784 Postuum te Amsterdam
Huis wordt verkocht
24-03-1785 Postuum te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
Vorige en volgende generaties:
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten 1596 - Dirk Steewens
1597 - Frouckien Wiegers
Anna Marghareta Van Houte
398 - Casper Brinkman

199 - Maria Brinkman
198 - Jan Ter Marsch

99 - Maria Elisabeth Ter Mars
799 - Anna Blanckert 1598 - Leendert Blanckert
1599 - Elisabet (Lijsbet) Vatijn (Vattijn, Vafent, Wattijn)
 
Afstammingslijn:
Anna Marghareta Van Houte is moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home