7963 ♀ - Antje Sjoerds Wiarda

Stambetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Wiarda
Voornamen:Antje Sjoerds
Vader:15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
Moeder:15927 - Liupck (Lipkje) Agricola
Partner:7962 - Saecke Hoytes
Geloof:RK
Levensloop:
ca 1600 Geboren
Schatting
ca 1620 Kind geboren:
3981 - Lipck Saeckes
Schatting
<1639 Overleden
Vorige en volgende generaties:
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda 31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
31853 - Anna Tyaerdts
Antje Sjoerds Wiarda
7962 - Saecke Hoytes

3981 - Lipck Saeckes
3980 - Eelke Taekes

1990 - Dirk Eelkes
15927 - Liupck (Lipkje) Agricola 31854 - Johannes Jans Agricola
31855 - Ted Lieuwes
 
Afstammingslijn:
Antje Sjoerds Wiarda is moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home