86 ♂ - Machiel Groenouw

Oudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Groenouw
Voornamen:Machiel
Vader:172 - Jonas Johannes Groenouw
Moeder:173 - Jacobje Roets, Roels
Partner:87 - Trijntje Van der Werff
Geloof:NH
Beroep:Schreinwerker
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 12-4-1822 als plaatsvervanger voor Jentje Feitzes Tromp, loteling in kwaliteit. Akte is op dit moment niet online beschikbaar voor nadere details.

Genoemd in notariële akte 11-11-1830 als plaatsvervanger in de schutterij voor Keimpe Joukes Schilstra. Keimpe zal aan Machiel betalen f 20 na aangenomen en ingelijfd te zijn, daarna tot uitdiensttreding wekelijks f 4,50 aan zijn huisvrouw Trijntje van der Werf, bij eventueel vertrek uit Leeuwarden f 30, en f 25 na ontslag uit dienst. Bovendien zal Keimpe instaan dat Trijntje gedurende die tijd "niet tot enige publieke armenkas zal komen te vervallen".

Genoemd in notariële akte 31-1-1831 als plaatsvervanger in de schutterij voor Klaas Thomas Koopmans. Klaas zal aan Machiel betalen f 50 na goedkeuring en aangemomen te zijn, f 30 bij inlijving of indiensttreding, daarna tot uitdiensttreding wekelijks f 4 aan zijn huisvrouw Trijntje van der Werf, en f 50 na ontslag uit dienst. Bovendien zal Klaas instaan dat Trijntje gedurende die tijd "niet tot enige publieke armenkas zal komen te vervallen".
Levensloop:
23-04-1798 Geboren te Sneek
10-05-1798 Gedoopt te Sneek
29-09-1816 Huwelijk te Leeuwarden met:
87 - Trijntje Van der Werff
13-09-1817 Kind geboren te Leeuwarden:
43 - Jakobje Groenouw
16-09-1817 Overig te Leeuwarden
Geboorte dochter
Adres: Wijk K Nr 120
12-04-1822 Overig te Heerenveen
Genoemd in notariële akte
1824 Overig te Leeuwarden
Ingeschreven als stemgerechtigde
Adres: Wijk K nr 226
1829 Overig te Leeuwarden
Ingeschreven als ingezetene
Adres: Wijk K, Nieuweburen 56
11-11-1830 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
31-01-1831 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
02-09-1869 Overleden te Leeuwarden
Vorige en volgende generaties:
172 - Jonas Johannes Groenouw 344 - Hendrik Groenouw (Gronau)
345 - Anna Van der Tuik (Tuuk)
Machiel Groenouw
87 - Trijntje Van der Werff

43 - Jakobje Groenouw
42 - Sikke Arjens De Heij

21 - Catharina Sikkes De Heij
173 - Jacobje Roets, Roels 346 - Michiel Roets
347 - Isabella Hoeksteen
 
Afstammingslijn:
Machiel Groenouw is vader van
43 - Jakobje Groenouw, moeder van
21 - Catharina Sikkes De Heij, moeder van
10 - Hendrik Smith, vader van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home