372 ♂ - Daniel Janse Limburg

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Janse Limburg
Voornamen:Daniel
Vader:744 - Jan Fransz
Moeder:745 - Giertje Jans
Partner:373 - Johanna (Anna, Hanna) Stork
Geloof:Hervormd
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 26-7-1749. Daniël getuigt van openlijk geweld door Jan van der Heijden tegen hem, Pieter Helberda en Jan de Groot, allevier beëdigde noodhulpen van de koolenmeesters, in de herberg Camperhoofd waar de Prins van Oranje uithangt.

Genoemd in notariële akte 22-2-1766, als executeur van het testament van zijn zuster Mietje Jans Limburg, weduwe van Lammert Schutter. Zijn kinderen worden genoemd als erfgenamen.

Genoemd in notariële aktes 17-9 en 18-9-1766. In zijn functie als executeur testamentair heeft hij een huis aan het Smallepad verkocht aan Johannes Veldema. Ook koopt hij een huis in het dorp Zevenhuizen aan de noordzijde van het Haarlemmerplein, en verkoopt dit huis op 18-9-1766 aan Jan Hendriks.

Genoemd in notariële akte 4-10-1766. Daniel en Johanna maken een testament en stellen elkaar aan als enige erfgenaam.

Genoemd in notariële akte 24-9-1767. Jacob Stork en 3 anderen getuige dat Daniel en Johanna verschillende keren een zeer groot rumoer en burengerucht hebben gemaakt tegen Jacob en zijn gezin.

Genoemd in notariële akte 7-10-1770. Daniel getuigt dat Jacob Stork meer dan vier jaar als kuipersknecht heeft gewerkt bij wijlen meesterkuiper en wijnverlater Albert Abrahamsz.

Genoemd in notariële akte 7-12-1778. Het huis en erve, zijnde drie woningen onder een dak, op het Smallepad op de zuidhoek van de Ossekopgang, toebehoord hebbende aan Daniel Limburg, wordt verkocht aan Jan Bosman.
Levensloop:
02-01-1707 Gedoopt te Amsterdam (NoK)
30-12-1729 Ondertrouw te Amsterdam met:
373 - Johanna (Anna, Hanna) Stork
Van A. Oud 22 j. Geass. moeder Giertje Jans
Adres: Op de Haarlemmerdijk
ca 1737 Kind gedoopt te Niet te vinden:
186 - Jacob Limburg
26-07-1749 Overig te Amsterdam
Genoemd als getuige van openlijk geweld
22-02-1766 Overig te Amsterdam
Genoemd als executeur testamentair
17-09-1766 Overig te Amsterdam
Genoemd als executeur/verkoper/koper
04-10-1766 Overig te Amsterdam
Maakt samen met zijn vrouw een testament
Adres: Smallepad
24-09-1767 Overig te Amsterdam
Beschuldigd van rumoer en burengerucht
Adres: Smallepad tussen de lange hout en Sloterdijkstraat op de hoek van de vijfkappengang
07-10-1770 Overig te Amsterdam
Legt getuigenis af
>1775 Begraven te Niet te vinden in Amsterdam
07-12-1778 Postuum te Amsterdam
Huis aan de Ossekopgang wordt verkocht
Vorige en volgende generaties:
744 - Jan Fransz  
 
Daniel Janse Limburg
373 - Johanna (Anna, Hanna) Stork

186 - Jacob Limburg
187 - Henderina Wansbeek

93 - Hendrina (Hendrikje, Heintje) Limburg
745 - Giertje Jans  
 
 
Afstammingslijn:
Daniel Janse Limburg is vader van
186 - Jacob Limburg, vader van
93 - Hendrina (Hendrikje, Heintje) Limburg, moeder van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home