1496 ♂ - Cornelis Sijmons Wansbeek

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Wansbeek
Voornamen:Cornelis Sijmons
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:1497 - Fransina Fontijn
Beroep:Glazenmaker
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 3-5-1661. Cornelis maakt, "sieck te bedde leggende" zijn testament. Alles gaat naar zijn niet met name genoemde dochtertje (maar dat moet Margarietje zijn), "geteelt bij wijlen Grietje Eppes". Mocht zij komen te overlijden, dan wordt het verdeeld over de tien kinderen van wijlen Annetje Eppes, de drie kinderen van wijlen Marritje Eppes, en Leendert, Hendrik en Lijsbeth Sijmons, zijn broers en zus.

Genoemd in notariële akte 15-12-1673. Cornelis wordt, samen met Anneke Gerrit Reijntjes weduwe van Cornelis Fonteijn, en Wouter van Dorgeest, aangesteld als voogd over de minderjarige zoon Cornelis de Haas van de testratrice Judith Wittingx, weduwe van bakker Harman de Graeff.

Genoemd in notariële akte 17-3-1682. Cornelis wordt, samen met Anneke Gerrit Reijntjes weduwe van Cornelis Fonteijn, aangesteld als voogd over de minderjarige zoon Cornelis de Haas van de testratrice Judith Wittingx, weduwe van bakker Harman de Graeff.

Genoemd in notariële akte 17-4-1696. Cornelis verkoopt een huis aan Jurriaen Steenkuijl. Het huis is gelegen op de Roosegraft aan de zuidzijde tussen de twee laatste bruggen naast het glashuijs, waar het dorhout op de scheiding staat. De koopsom is voldaan.

Genoemd in notariële akte 27-1-1705. De erfgenamen, zijn kinderen Cornelis, Judith, Francijntje, Lijsbeth en Margarietje, verkopen een huis in de Kerkstraat aan de zuidzijde, oostelijk achter het hoekhuis van de Vijzelstraat, voor f 2000 aan Jan Hendriksz van Rhenen, schipper op Gouda.

Genoemd in notariële akte 29-10-1710. De erfgenamen, Cornelis, Judith, Francijntje en Margareta, verkopen een huis aan de Witte Leliedwarsstraat voor f 2100 aan Jurriaan Hense, sleper aan de drie Schulpen.
Levensloop:
ca 1636 Gedoopt te Niet te vinden
08-12-1657 Overig te Amsterdam
Huwelijk met Grietje Egberts. Van A. Oud 21 j. Ouders dood. Geass. voogd Dirck Jacobs de Vlieger
Adres: NZ Achterburghwal
03-05-1661 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Princestraet
10-11-1661 Ondertrouw te Amsterdam met:
1497 - Fransina Fontijn
Van A. Geass. cosijn Gerrit Jacobs
Adres: Prinsestraet
15-02-1664 Kind gedoopt te Amsterdam (WK):
748 - Cornelis Wansbeek
15-12-1673 Overig te Amsterdam
Genoemd in testament
20-05-1676 Overig te Amsterdam
Huwelijk met Neeltje Pieters van der Vooren
Adres: Prinsegraft
17-03-1682 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
10-07-1682 Overig te Amsterdam
Huwelijk met Neeltje Brecker
Adres: Prinsestraat
17-04-1696 Overig te Amsterdam
Verkoopt huis aan de Roosegraft
18-02-1704 Begraven te Amsterdam (NoK)
Adres: Prinsestraat
27-01-1705 Postuum te Amsterdam
Erfgenamen verkopen een huis aan de Kerkstraat
29-10-1710 Postuum te Amsterdam
Erfgenamen verkopen een huis aan de Witte Leliedwarsstraat
Vorige en volgende generaties:
   
 
Cornelis Sijmons Wansbeek
1497 - Fransina Fontijn

748 - Cornelis Wansbeek
749 - Hendrina Doete

374 - Dirk Wansbeek
   
 
 
Afstammingslijn:
Cornelis Sijmons Wansbeek is vader van
748 - Cornelis Wansbeek, vader van
374 - Dirk Wansbeek, vader van
187 - Henderina Wansbeek, moeder van
93 - Hendrina (Hendrikje, Heintje) Limburg, moeder van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home