108 ♂ - Joost (Johan) Pesser

Oudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Pesser
Voornamen:Joost (Johan)
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:109 - Grietje Molenaar
Beroep:Corporaal
Opmerkingen:Vlgs huwelijksakte: Joost
Vlgs geboorteakte zoon: Joost
Vlgs overlijdensakte zoon: Johan Joost
Vlgs overlijdensakte vrouw/weduwe: Johan

Bij huwelijk was hij "Corporaal in het 1ste Battaillon der 3e halve Brigade, alhier in guarnisoen"

Bij het huwelijk van zijn zoon in 1828 staat vermeld:
[...] terwijl de vader Jacob Pesser voor ruim twintig jaren buiten t land in militairen dienst is gegaan, zonder dat men van denzelven iets naders heeft vernomen, waardoor deszelfs acte van levent noch dood Extract niet kan geproduceerd worden en is tengevolge het advies van den Staatsraad van den Vierden Thermidor 13e jaars door den bruidegom en de hierna genoemde getuigen onder Ede verklaard dat hun zijne laatste woonplaats noch de plaats van zijn overlijden niet bekend is
Levensloop:
onbekend Geboren te Holshausen
11-08-1799 Huwelijk te Alkmaar met:
109 - Grietje Molenaar
J.M. geboren te Holshausen
20-04-1800 Kind gedoopt te Alkmaar:
54 - Jacob Conraad Pesser
onbekend Overleden te Niet te vinden (buiten 't land in militaire dienst)
Vorige en volgende generaties:
   
 
Joost (Johan) Pesser
109 - Grietje Molenaar

54 - Jacob Conraad Pesser
55 - Anna Bakker

27 - Grietje Pesser
   
 
 
Afstammingslijn:
Joost (Johan) Pesser is vader van
54 - Jacob Conraad Pesser, vader van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home