3554 ♂ - Jan Gerrijtsz Lantheer

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Lantheer
Voornamen:Jan Gerrijtsz
Vader:7108 - Gerryt Jansz Lantheer
Moeder:onbekend
Partner:3555 - Thonisgen Pietersdr
Opmerkingen:[12],[14]
[12]: Bij de verpachting van vroonlanden op 13 oktober 1633 op 't stadhuis te Alkmaar wordt No. 33, Jan Dircxz-waijde, groot 3 morgen 332 roeden, laatst gebruikt door Jan Gerritsz Lantheer, gemijnd door Thonisgen Pietersdr zijn weduwe voor 192£, met als borgen Willem Adriaensz secretaris te Koedijk en Theus Willemsz mede aldaar.
In Koedijk is in 1640 de weduwe van Jan Gerritsz Lantheer belend in de Molenbuijrt.
In 1666 bekennen regenten van het Weeshuis te Alkmaar voldaan te wezen van zekere erfpacht van 17 gld 's jaars met de verlopen interest sprekende op Jan Gerritsz Lantheer, nu zijn zoon Gerrit Jansz Lantheer, gekomen van Anna Claes Dellen, staande op zeker stuk land, door handen van Jan Jansz Appetijt wonende te Koedijk met 637 gld 10 st, waarmee de jaarlijkse erfpacht is afgekocht.
Levensloop:
ca 1591 Geboren
ca 1630 Kind geboren:
1777 - Jannetje Jans Lantheer
<1633 Overleden
Vorige en volgende generaties:
7108 - Gerryt Jansz Lantheer 14216 - Jan Gerryt Jansz Lantheer
14217 - Brecht Jansdr
Jan Gerrijtsz Lantheer
3555 - Thonisgen Pietersdr

1777 - Jannetje Jans Lantheer
1776 - Hendrick Theeuwis Hartland

888 - Jan Hendriksz Hartland
   
 
 
Afstammingslijn:
Jan Gerrijtsz Lantheer is vader van
1777 - Jannetje Jans Lantheer, moeder van
888 - Jan Hendriksz Hartland, vader van
444 - Arien Jansz Hartland, vader van
222 - Pieter Ariensz Hartland, vader van
111 - Antje Hartland, moeder van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12, 14

« Toon in overzicht Home