509636 ♂ - Gosse Montes Schroetsma

Edelgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Schroetsma
Voornamen:Gosse Montes
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:onbekend
Opmerkingen:Wonende te Garijp [45]
Levensloop:
Vorige en volgende generaties:
   
 
Gosse Montes Schroetsma


254818 - Botte Gosses


127409 - Adue Bottes
   
 
 
Afstammingslijn:
Gosse Montes Schroetsma is vader van
254818 - Botte Gosses, vader van
127409 - Adue Bottes, moeder van
63704 - Sjoerd Wopkes, vader van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home