63705 ♀ - Anna Keimpes Martena

Stamoudovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Martena
Voornamen:Anna Keimpes
Vader:127410 - Keimpe Martena
Moeder:onbekend
Partner:63704 - Sjoerd Wopkes
Opmerkingen:"natuirlijke dochter van Dr. Keimpe Martena" [45]
Levensloop:
ca 1510 Geboren
Schatting
ca 1530 Huwelijk met:
63704 - Sjoerd Wopkes
1544 Kind geboren te Garyp:
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
Vorige en volgende generaties:
127410 - Keimpe Martena 254820 - Doecke Martena
254821 - Sjouck Kempesdr Unia
Anna Keimpes Martena
63704 - Sjoerd Wopkes

31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
31853 - Anna Tyaerdts

15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
   
 
 
Afstammingslijn:
Anna Keimpes Martena is moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home