509650 ♂ - Wattije (Watka, Walthia) Minnes (Mynnama)

Edelgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Minnes (Mynnama)
Voornamen:Wattije (Watka, Walthia)
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:onbekend
Opmerkingen:In 1448 kerkvoogd te Irnsum. Als Walka Mynnazoen zegelde hij in 1460 met Doeke Albadama. Hij raakte in 1461 zijn "steenhuis toe Yrnsum" kwijt aan Haring Donia. Stellig is Watka toen naar het Hottzumagoed te Ealsum verhuisd. Drie jaren later werd "Watthya Mennasz stins" door Jancka Douma "mit ghewelde" veroverd. [45]
Levensloop:
ca 1420 Geboren
Schatting
ca 1455 Kind geboren:
254825 - NN Watsedr
Schatting
Vorige en volgende generaties:
   
 
Wattije (Watka, Walthia) Minnes (Mynnama)


254825 - NN Watsedr
254824 - Hans Hoke-Zoen

127412 - Watthie Hanses
   
 
 
Afstammingslijn:
Wattije (Watka, Walthia) Minnes (Mynnama) is vader van
254825 - NN Watsedr, moeder van
127412 - Watthie Hanses, vader van
63706 - Tyaert Watties, vader van
31853 - Anna Tyaerdts, moeder van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home