501 ♀ - Trijntje Edsgers

Oudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Edsgers
Voornamen:Trijntje
Vader:1002 - Edsger Pieters
Moeder:1003 - Meike Gabes
Partner:500 - Anne Hobbes
Geloof:Mennoniet
Opmerkingen:In 1751 was ze voor 1/21e deel erfgenaam van Trijntje Baukes te Staveren. Na de dood van haar man ging zoon Edsger (Eesge) zelfstandig wonen. In 1776 verhuisde Trijntje naar een huis van de mennonieten en betrok zoon Lourens haar woning; in 1779 was deze overleden en keerde zij daar terug. Na haar overlijden werd Jarig Wigles, huisman in Terhorne, krachtens haar testament curator t.b.v. de boedelscheiding over haar innocente dochter Ymkje. [45]
Levensloop:
ca 1700 Geboren
24-08-1732 Huwelijk te Harlingen met:
500 - Anne Hobbes
Van Harlingen
ca 1740 Kind geboren te Terhorne:
250 - Bauke Annes
ca 1783 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
1002 - Edsger Pieters 2004 - Pieter Feikes
2005 - Jayke Edsgers
Trijntje Edsgers
500 - Anne Hobbes

250 - Bauke Annes
251 - Janke Jarigs

125 - Lolkjen Baukes De Jong
1003 - Meike Gabes  
 
 
Afstammingslijn:
Trijntje Edsgers is moeder van
250 - Bauke Annes, vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home