196 ♂ - Gerrit Onderdijk

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Onderdijk
Voornamen:Gerrit
Vader:392 - Salomon Dircksz Onderdijk
Moeder:393 - Diewertje Pieters Ackermans
Partner:197 - Anna Margrieta Stufkens
Beroep:Katoendrukker
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 10-3-1763. Gerrit koopt van Elias Roosendaal een huis in de Tuijnstraat, het derde huis beoosten de Ratelwachts-steeg of Corps du Garde.

Genoemd in notariële akte 28-4-1766. Gerrit staat, met zijn vader Salomon, garant voor de 1000 gulden die zijn broer Dirk heeft bedacht aan diens dochter Sara.

Genoemd in notariële akte 3-5-1769. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Grietje Gront maakt Gerrit een nieuw testament. Van de opbrengst van zijn bezittingen wordt eerst zijn jongste dochter Aaltje verzorgd tot zij meerderjarig is of trouwt. Daarna wordt alles verdeeld over zijn drie kinderen Geesje, Diewertje en Aaltje.

Genoemd in notariële akte 13-11-1770. Nu Gerrit op het punt staat te hertrouwen wordt de erfenis van zijn overleden vrouw verdeeld. Zijn dochters Geesje, Diewertje en Aaltje krijgen elk 100 gulden, waarbij Gerrit het deel voor Aaltje bewaart tot zij meerderharig wordt of trouwt.

Genoemd in notariële akte 16-8-1773. Gerrit en Anna Margaretha maken een testament. Gerrit laat alles na aan zijn kinderen uit dit en zijn vorige huwelijk, maar als er geen kinderen meer in leven zijn, aan zijn vrouw. Anna Margaretha laat alles na aan Gerrit, die de kinderen dan verder zal moeten opvoeden.

Genoemd in notariële acte 19-11-1805. De executeurs testamentair verkopen het huis aan de Tuinstraat aan Hendrik Ekkers.
Levensloop:
27-02-1718 Gedoopt te Amsterdam
08-02-1743 Overig te Amsterdam
Eerder huwelijk, met Grietje Gront. Van A. oud 24 j.
Adres: Baangracht
23-06-1750 Overig te Amsterdam
Getuige bij testament van Harpert van Roosendaal
Adres: Egelantiersgragt
10-03-1763 Overig te Amsterdam
Koopt huis in de Tuijnstraat
28-04-1766 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
03-05-1769 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Tuinstraat
13-11-1770 Overig te Amsterdam
Voert testament uit
16-11-1770 Ondertrouw te Amsterdam met:
197 - Anna Margrieta Stufkens
Weduwnaar van Grietje Gront
Adres: Tuijnstraat
29-03-1772 Kind gedoopt te Amsterdam:
98 - Gerrit Onderdijk
16-08-1773 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Tuijnstraat
23-06-1797 Begraven te Amsterdam (KKH)
19-11-1805 Postuum te Amsterdam
Huis verkocht
Vorige en volgende generaties:
392 - Salomon Dircksz Onderdijk 784 - Dirck Gerritsz Onderdijk
785 - Marieke Saelmons Lanoij
Gerrit Onderdijk
197 - Anna Margrieta Stufkens

98 - Gerrit Onderdijk
99 - Maria Elisabeth Ter Mars

49 - Maria Elisabeth Onderdijk
393 - Diewertje Pieters Ackermans 786 - Pieter Foppen Akkerman
787 - Dirckie Pieters
 
Afstammingslijn:
Gerrit Onderdijk is vader van
98 - Gerrit Onderdijk, vader van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home