222 ♂ - Pieter Ariensz Hartland

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Hartland
Voornamen:Pieter Ariensz
Vader:444 - Arien Jansz Hartland
Moeder:445 - Neeltje Gerrits Kleijenburgh
Partner:223 - Trijntje Jans Willigrijp
Geloof:Nederduits Gereformeerd
Beroep:Landbouwer, schepen
Opmerkingen:Schepen 1779-1781 te Koedijk [12]
[13]: In Koedijk verkopen in 1802 Pieter Rus, Hendrik Butter, Arie Hartland Pietersz diaken der gereformeerde kerk, gevolmachtigd door Kllas Klaas Bakker volgens akte van 20 januari 1802 voor schepenen, aan Pieter Hartland Ariensz bouwland groot 12 snees, bij de Daalmeersmolen, belend ten westen Pieter Garmonsz, ten oosten Jan Nierp de Oude, voor fl. 133
In Koedijk in 1803 verkoopt Jesse van Wijk te Alkmaar aan Pieter Ariensz Hartland een weiland genaamd de Molen- of Foppenweid, groot 11 geerzen, aan de Nieuwe Togt, belend ten westen Pieter Hartland, ten oosten voornoemde tocht, voor fl. 1300, nog een weiland genaamd Het Haagje groot 5 geerzen, aan 't Laantje, belend ten noorden Pieter Hartland en 't Laantje, belend ten oosten Jesse van Wijk, ten westen de erven Jacob Houtkoper, voor fl. 1000
Levensloop:
29-10-1729 Geboren te Koedijk
21-10-1731 Gedoopt te Koedijk
04-01-1761 Ondertrouw te Koedijk met:
223 - Trijntje Jans Willigrijp
17-06-1770 Kind gedoopt te Koedijk:
111 - Antje Hartland
16-04-1817 Overleden te Koedijk
Oud 87 jaar
Vorige en volgende generaties:
444 - Arien Jansz Hartland 888 - Jan Hendriksz Hartland
889 - Maartje Ariens Stammis
Pieter Ariensz Hartland
223 - Trijntje Jans Willigrijp

111 - Antje Hartland
110 - Pieter Bakker

55 - Anna Bakker
445 - Neeltje Gerrits Kleijenburgh 890 - Gerrit Poulusz Kleijenburgh
891 - Grietje Gerrits
 
Afstammingslijn:
Pieter Ariensz Hartland is vader van
111 - Antje Hartland, moeder van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12, 13

« Toon in overzicht Home