2015 ♀ - Jetske Jentjes

Stamgrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Jentjes
Voornamen:Jetske
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:2014 - Hielke Heeres
Opmerkingen:Na de dood van haar tweede man was zij opgenomen in de personele goedschatting te Terhorne voor 1500 Cgl en in 1726 voor 3500 Cgl, waarna zij niet meer werd genoemd. In 1711 en vervolgens tot 1723 woonde zij in een huis te Terhorne (later reeelkohier no.55+56), dat in 1713 werd gesplitst, waarna zij de ene helft en schoonzoon Bonne Jacobs de andere helft bewoonde. In 1714 en 1715 kwam Pieter Uilkes in haar plaats als eigenaar/bewoner. In 1714 leende zij samen met Bonne Jacobs geld aan Heere Pieters te Terhorne en in 1715 met Pieter Uilkes als lasthebber samen met Bonne Jacobs aan schipper Marten Pieters te Terhorne. Van 1716 t/m 1733 was Jetske zelf weer eigenares/bewoonster van het halve huis, dat daarna herenigd werd met de helft van Bonne Jacobs. Mogelijk was zij toen overleden. [45]
Levensloop:
>1670 Huwelijk met:
2014 - Hielke Heeres
11-08-1670 Overig te Utingeradeel
Eerste huwelijk met Wytze Douwes van Tjum
ca 1690 Kind geboren:
1007 - Janke Hielkes
Vorige en volgende generaties:
   
 
Jetske Jentjes
2014 - Hielke Heeres

1007 - Janke Hielkes
1006 - Bonne Jacobs

503 - Lolkje Bonnes
   
 
 
Afstammingslijn:
Jetske Jentjes is moeder van
1007 - Janke Hielkes, moeder van
503 - Lolkje Bonnes, moeder van
251 - Janke Jarigs, moeder van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home