1.019.280 ♂ - Doecke Martena

Edelovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Martena
Voornamen:Doecke
Vader:2.038.560 - Syds Martena
Moeder:2.038.561 - Rinsck Jarichsdr Jelckema (Metselwier)
Partner:1.019.281 - Auck Heemstra
Opmerkingen:"hoofdeling" won. te Cornjum [45]
Levensloop:
ca 1390 Geboren
1424 Overleden
Vorige en volgende generaties:
2.038.560 - Syds Martena 4.077.120 - Johan Sytses Martena
 
Doecke Martena
1.019.281 - Auck Heemstra

509640 - Syds Martena
509641 - Jel Harinxma

254820 - Doecke Martena
2.038.561 - Rinsck Jarichsdr Jelckema (Metselwier)  
 
 
Afstammingslijn:
Doecke Martena is vader van
509640 - Syds Martena, vader van
254820 - Doecke Martena, vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home