1000 ♂ - Hobbe Annes

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Annes
Voornamen:Hobbe
Vader:2000 - Anne Hobbes
Moeder:2001 - Sjoukje (Sjeuke) Pieters
Partner:1001 - Ymkje Jacobs
Beroep:Schuitevoerder, schipper
Opmerkingen:Schuitevoerder, later schipper te Terhorne. In 1701 werd hij nog vermeld in de personele kohieren onder degenen die niet kunnen geven, maar reeds in 1703 kocht hij een huis in Terhorne voor 250 Cgl van Dirk Eelkes en diens vrouw, waarin hij tot zijn dood bleef wonen en in 1712 werd hij ook in de personele kohieren opgenomen. In 1718 leende hij 300Cgl van Ulbe Jans, schipper in Terhorne en van Bauke Annes, mogelijk voor de aankoop van een schip. In 1727 leende hij 300Cgl van zijn zoon Anne Hobbes. Misschien was zijn vrouw toen overleden en leende Anne zijn erfdeel terug aan zijn vader. In 1735 kocht hij nog een huis in Terhorne. [45]
Levensloop:
ca 1665 Geboren
ca 1690 Huwelijk met:
1001 - Ymkje Jacobs
<1691 Kind geboren:
500 - Anne Hobbes
ca 1741 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
2000 - Anne Hobbes  
 
Hobbe Annes
1001 - Ymkje Jacobs

500 - Anne Hobbes
501 - Trijntje Edsgers

250 - Bauke Annes
2001 - Sjoukje (Sjeuke) Pieters 4002 - Pieter Jans
4003 - Aaltje Tjebbes
 
Afstammingslijn:
Hobbe Annes is vader van
500 - Anne Hobbes, vader van
250 - Bauke Annes, vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home