4026 ♂ - Anne Ubles

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Ubles
Voornamen:Anne
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:4027 - Antje Baukes
Opmerkingen:Eigenaar en gebruiker van de plaats met stem no.7 in Terhorne, een polle met huis en kleine schuur. Hij was curator over de weeskinderen van Pieter Joukes en Antje Pieters; afrekening 1661/67. In 1678 leende hij geld van Wytze Feitzes te Knype. Zijn vrouw en vijf van de zes kinderen (namelijk uitgezonderd Gerke) verkochten op 5-11-1685 resp. de ene helft en 5/6 van de andere helft van het huis in Terhorne aan Tinco van Andringa, grietman van Lemsterland, en diens vrouw. [45]
Levensloop:
ca 1610 Geboren
ca 1650 Kind geboren:
2013 - Lolkje Annes
Schatting
ca 1680 Overleden te Terhorne
Tussen 1678-1683
Vorige en volgende generaties:
   
 
Anne Ubles
4027 - Antje Baukes

2013 - Lolkje Annes
2012 - Jacob Gerrits

1006 - Bonne Jacobs
   
 
 
Afstammingslijn:
Anne Ubles is vader van
2013 - Lolkje Annes, moeder van
1006 - Bonne Jacobs, vader van
503 - Lolkje Bonnes, moeder van
251 - Janke Jarigs, moeder van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home