392 ♂ - Salomon Dircksz Onderdijk

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Onderdijk
Voornamen:Salomon Dircksz
Vader:784 - Dirck Gerritsz Onderdijk
Moeder:785 - Marieke Saelmons Lanoij
Partner:393 - Diewertje Pieters Ackermans
Geloof:Gereformeerd
Beroep:Wever
Opmerkingen:Genoemd in notariële aktes 22-1-1739 en 28-1-1739. Salomon koopt van David Wagenaar en Marritje Willems voor 2900 gulden twee huizen ofwel vier aparte woningen op de Elandsgraft aan de noordzijde in de Twaalfurengang aan de oost- en noordzijde. Koop voltooid op 28-1-1739.

Genoemd in notariële akte 17-7-1743. Salomon getuigt met enkele buren dat Hendrik Meijer en Elizabeth Casteleijn altijd goed gedrag hebben vertoond.

Genoemd in notariële akte 26-10-1751. Salomon en Diewertje maken een testament en benoemen elkaar tot erfgenamen.

Genoemd in notariële akte 28-4-1766. Salomon getuigt dat zijn zoon Dirk zijn minderjarige dochter Sara zal opvoeden, nu Dirk van plan is te hertrouwen.

Genoemd in notariële akte 15-12-1774. De erven, Dirk en Pieter Onderdijk, verkopen de twee huizen aan de Elandsgragt aan Pieter van Lachtrop voor 2140 gulden.
Levensloop:
16-07-1692 Gedoopt te Amsterdam (NoK)
02-09-1712 Ondertrouw te Amsterdam (Geref. kerk) met:
393 - Diewertje Pieters Ackermans
Adres: Elandstraat
27-02-1718 Kind gedoopt te Amsterdam:
196 - Gerrit Onderdijk
22-01-1739 Overig te Amsterdam
Koopt twee huizen aan de Elandsgraft
17-07-1744 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
Adres: Baangracht
26-10-1751 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Baangracht
28-04-1766 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
04-10-1774 Begraven te Amsterdam (HLKH)
Adres: Elandsgracht nabij de Baangracht
15-12-1774 Postuum te Amsterdam
Erven verkopen de huizen aan de Elandsgragt
Vorige en volgende generaties:
784 - Dirck Gerritsz Onderdijk 1568 - Gerrit Willemsz Onderdijk
1569 - Annetje Dirckx Den Uijl
Salomon Dircksz Onderdijk
393 - Diewertje Pieters Ackermans

196 - Gerrit Onderdijk
197 - Anna Margrieta Stufkens

98 - Gerrit Onderdijk
785 - Marieke Saelmons Lanoij 1570 - Salomon Lanoij
1571 - Marieke Blanchenoij(s)
 
Afstammingslijn:
Salomon Dircksz Onderdijk is vader van
196 - Gerrit Onderdijk, vader van
98 - Gerrit Onderdijk, vader van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home