2850 ♂ - Wouter Harmansz

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Harmansz
Voornamen:Wouter
Vader:5700 - Harmen Jans
Moeder:5701 - Metje Wouters
Partner:2851 - Marretje Teunis
Geloof:Hervormd
Beroep:Varentgesel
Opmerkingen:Bij ondertrouwakte staat vermeld:
bij Jan Jacobsz coster, harmen Jansz den vaeder [con]senteert in dese huwelijck

Confessieboek 30-05-1650:
"Wouter Harmansz van Amsterdam oud ontrent 37 jaeren, schuijttevoerd[er] is over [wijnsluijshe...ije], nae verblijf van partijen, geordonneert te betalen achtig gl. de wij verbeu[ren?] en de costen en [misen?]"
Levensloop:
27-01-1613 Gedoopt te Amsterdam (NK)
24-11-1635 Overig te Amsterdam
Doorgehaalde ondertrouwakte (non Comparent). Geass. vader Harmen Janss
12-01-1636 Ondertrouw te Amsterdam met:
2851 - Marretje Teunis
Van A, Oud 23 jaer. Der moeders consent inne te brengen
Adres: Palmstraet
25-10-1640 Kind gedoopt te Amsterdam:
1425 - Hilletie Wouters
Getuigen: Dieuwer Wouters, Giert Jaspers
30-05-1650 Overig te Amsterdam
Genoemd in Confessieboek, zie bijlage
02-08-1673 Begraven te Amsterdam (KKH)
koorendrager op de noortsij van de haerlemmerpoort
Adres: In de groote houtstraat
Bijlagen:
Confessieboek 
Vorige en volgende generaties:
5700 - Harmen Jans  
 
Wouter Harmansz
2851 - Marretje Teunis

1425 - Hilletie Wouters
1424 - Michiel Cornelisz van Honthorst

712 - Lammert Machielsz Van Honthorst
5701 - Metje Wouters  
 
 
Afstammingslijn:
Wouter Harmansz is vader van
1425 - Hilletie Wouters, moeder van
712 - Lammert Machielsz Van Honthorst, vader van
356 - Abraham Van Honthorst, vader van
178 - Lambert Van Honthorst, vader van
89 - Maria Cornelia Van der Hondhorst, moeder van
44 - Jan Buskens, vader van
22 - Wilhelmus Johannes Buskens, vader van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home