52.297.728 ♂ - Philips I Van Wassenaer

Edelstamvader van Yvon Rozijn

Naam:Van Wassenaer
Voornamen:Philips I
Vader:104.595.456 - Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst)
Moeder:104.595.457 - Halewijn Van Leijden (Van Pendrecht)
Partner:52.297.729 - Agnes Persijn Van Waterlant
Opmerkingen:1287 juni 10: Floris V, graaf van Holland , beleent Philips van Wassenaer, zijn dienaar en kamerling, met de tienden van Wassenaer behoudens lijftocht van Oda, weduwe van Willem van Teilingen. [8]

Ridder, vermeld tussen 1200 en 1223 Notitie bij Philips I: Ridder, geb. 1175 Voorschoten (?) [8]

De bronnen verschillen over de moeder(s) van de kinderen van Philips 1. Aangenomen is dat dit Agnes Persijn is. Melindes was waarschijnlijk zijn eerste vrouw. Het eerst wordt hij vermeld in 1200 onder de getuigen bij het verdrag van graaf Dirk VII van Holland met hertog Hendrik I van Brabant. In 1203 komt er in het graafschap weer beroering. Graaf Dirk VII laat bij zijn overlijden slechts een dochter na, Ada. Gravin Aleid had echter een plan gesmeden om door een huwelijk van haar dochter met Lodewijk, graaf van Loon, het graafschap uit handen van graaf Willem I (de broer van Dirk VII) te houden. Bijna alle Hollandse edelen bewilligden hierin, behalve Philips van Wassenaar en enkele ministralen. Zelfs Willem van Teylingen en Wouter van Egmond stemden aanvankelijk toe, hoewel ze iets later met Philips de leiders zullen zijn van de groep edelen, die zich tegen de opvolging van Ada verzetten (de Loonse oorlog) (1). De vroegtijdige en duidelijke stellingname van Philips in 1203 ten gunste van graaf Willem I kan verklaard worden uit een bijzondere band tussen vorst en edelman, die gelagen kan zijn gedurende de gemeenschappelijke deelname aan de kruistocht in 1189 en het verblijf in het Oosten. In 1205 komt hij voor als getuigen bij de verkoop van twee hoeven aan de abdij te Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de weduwe van graaf Willem I aan deze abdij 50 pond Hollands gaf, voor de ziel van haar overleden man. Philips stierf omstreeks 1225. [4]
Levensloop:
ca 1140 Geboren te Voorschoten
ca 1165 Overig
Eerste huwelijk met Melindes
ca 1175 Huwelijk met:
52.297.729 - Agnes Persijn Van Waterlant
Met Agnes Persijn
ca 1179 Kind geboren te Voorschoten:
26.148.864 - Dirk I Van Wassenaer
ca 1223 Overleden
Vorige en volgende generaties:
104.595.456 - Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst) 209.190.912 - Doede (Dudo) Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt)
209.190.913 - Van Voorne
Philips I Van Wassenaer
52.297.729 - Agnes Persijn Van Waterlant

26.148.864 - Dirk I Van Wassenaer
26.148.865 - Bertha Van Teijlingen (Van Rijswijk Heer Arentsdochter)

13.074.432 - Bartholomeus I Van Wassenaer
104.595.457 - Halewijn Van Leijden (Van Pendrecht)  
 
 
Afstammingslijn:
Philips I Van Wassenaer is vader van
26.148.864 - Dirk I Van Wassenaer, vader van
13.074.432 - Bartholomeus I Van Wassenaer, vader van
6.537.216 - Jacob Van Wassenaer, vader van
3.268.608 - Bartholomeus II Van Wassenaer, vader van
1.634.304 - Mourijn Bartholomeusz Van Wassenaer, vader van
817152 - Barthout Mourijnsz Van Wassenaer, vader van
408576 - Jacob Barthoutsz Van Wassenaer, vader van
204288 - Hughe Jacobsz Van Wassenaer, vader van
102144 - Steven Huygensz Wassenaer, vader van
51072 - Willem Stevens Wassenaar, vader van
25536 - Steven Willems Wassenaar, vader van
12768 - Willem Stevens Wassenaar, vader van
6384 - Dirck Willemsz, vader van
3192 - Steven Dircks, vader van
1596 - Dirk Steewens, vader van
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten, vader van
399 - Anna Marghareta Van Houte, moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 4, 8

« Toon in overzicht Home