2036 ♂ - Hotse (de olde) Tettes

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Tettes
Voornamen:Hotse (de olde)
Vader:4072 - Tette Doeckes
Moeder:4073 - Taeckjen Sybrens
Partner:2037 - Antsje Ydes
Geloof:Doopsgezind
Opmerkingen:In Oldeboorn was Hotse Tettes in het jaar 1700 boer op boerderij nr.65. "Eijgenaer anno 1700: d’old grietman Van Haersma, 10 schar fenlant ende 27 ½ mad Maden ende erven Jan Carstes, 14 schar fenland ende 16 ½ mad maden. Meijer( huurder) : Hotse Tettes. (Uit Floreenboek van Utingeradeel anno 1700, blz.36) Ook in de Floreen(= grond-belasting)boeken van 1708, 1716, 1728 en-1738 staat Hotse Tettes als huurder van boerderij nr 65. In 1748 wordt hij in een volkstellingboek aangeduid als Hotse Tettes de Olde. [47]
Levensloop:
ca 1660 Geboren te Warniahuizen (Oldeboorn)
ca 1690 Kind geboren te Oldeboorn (Utingeradeel):
1018 - Tette Hotses
ca 1753 Overleden te Oldeboorn
Vorige en volgende generaties:
4072 - Tette Doeckes 8144 - Doecke Eedes
8145 - Mincke Wolters
Hotse (de olde) Tettes
2037 - Antsje Ydes

1018 - Tette Hotses
1019 - Aaltie Tomis Tjeerds

509 - Rixt Tettes
4073 - Taeckjen Sybrens  
 
 
Afstammingslijn:
Hotse (de olde) Tettes is vader van
1018 - Tette Hotses, vader van
509 - Rixt Tettes, moeder van
254 - Tette Meijnes, vader van
127 - Rigtje Tettes, moeder van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 1, 47

« Toon in overzicht Home