63704 ♂ - Sjoerd Wopkes

Stamoudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Wopkes
Voornamen:Sjoerd
Vader:127408 - Wopcke Sjoerds
Moeder:127409 - Adue Bottes
Partner:63705 - Anna Keimpes Martena
Opmerkingen:Woonde op Seecke sate te Garyp. Hun kinderen Ype, Doecke, Ymck, Gabbe en Keimpe noemden zich later Wiarda. Kocht 1555/56 land te Garyp. [45]
Levensloop:
ca 1500 Geboren
Schatting
ca 1530 Huwelijk met:
63705 - Anna Keimpes Martena
1544 Kind geboren te Garyp:
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
<1558 Overleden
Vorige en volgende generaties:
127408 - Wopcke Sjoerds  
 
Sjoerd Wopkes
63705 - Anna Keimpes Martena

31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
31853 - Anna Tyaerdts

15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
127409 - Adue Bottes 254818 - Botte Gosses
 
 
Afstammingslijn:
Sjoerd Wopkes is vader van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home