124 ♂ - Wybe Dirks Rypkema

Oudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Rypkema
Voornamen:Wybe Dirks
Vader:248 - Dirk Wijbes
Moeder:249 - Trijntje Feikes Boonstra
Partner:125 - Lolkjen Baukes De Jong
Geloof:Hervormd
Beroep:Boer
Opmerkingen:Kinderen: Dirk, Janke, Bauke, Pieter, Lolkjen

Na zijn trouwen was Wybe boer te Goingarijp. In 1804 was hij, samen met zuster Aafke en ooms en tante, collateraal erfgenaam van oom Pieter Feikes, slager te Oldeboorn. Hij vertrok na het overlijden van zijn vrouw naar Akkrum. Tot dat moment woonden ze op plaats 26 te Oldeboorn. (lit. M.Groen) Hij trouwde (2e) met Antje Sydses Nijdam op 15-05-1808 in Akkrum. Sedertdien was hij herbergier van De Oude Schouw; voorts lid van de grietenijraad van Utingeradeel. In 1811 nam hij de naam Rijpkema aan. [45]
Levensloop:
14-02-1770 Geboren te Terhorne
18-02-1779 Gedoopt te Terhorne
16-09-1792 Huwelijk te Terhorne met:
125 - Lolkjen Baukes De Jong
18-01-1803 Kind geboren te Goïngarijp (Doniawerstal):
62 - Jarig Wybes Rijpkema
14-01-1849 Overleden te Utingeradeel
78 jaar, weduwnaar
Vorige en volgende generaties:
248 - Dirk Wijbes 496 - Wybe Pytters
497 - Aafke Riemers Rypkema
Wybe Dirks Rypkema
125 - Lolkjen Baukes De Jong

62 - Jarig Wybes Rijpkema
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout

31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
249 - Trijntje Feikes Boonstra 498 - Feike Pytters
499 - Trijntje Everts
 
Afstammingslijn:
Wybe Dirks Rypkema is vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home