1012 ♂ - Ynse Sipkes Van Luxwold

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Van Luxwold
Voornamen:Ynse Sipkes
Vader:2024 - Sipke Wisses
Moeder:2025 - Waeb Yntses
Partner:1013 - Mecke Mirx
Levensloop:
15-05-1701 Huwelijk te Oldeboorn (Utingeradeel) met:
1013 - Mecke Mirx
15-05-1701 Overig te Luxwoude (Opsterland)
Attestatie afgegeven voor huwelijk
06-05-1703 Overig te Tjalleberd (AEngwirden)
Lidmatenboek: ingekomen uit Luxwolde
29-07-1703 Overig te Wirdum
Lidmatenboek: met attestatie gekomen.
25-11-1708 Kind gedoopt te Wirdum (Leeuwarderadeel):
506 - Marcus Luxwolda
onbekend Begraven te Niet te vinden
Vorige en volgende generaties:
2024 - Sipke Wisses  
 
Ynse Sipkes Van Luxwold
1013 - Mecke Mirx

506 - Marcus Luxwolda
507 - Jancke Everts Ecoma

253 - Durkje Marcus Luxwolda
2025 - Waeb Yntses 4050 - Yntse Rouckesz
4051 - Jouck Wybedr
 
Afstammingslijn:
Ynse Sipkes Van Luxwold is vader van
506 - Marcus Luxwolda, vader van
253 - Durkje Marcus Luxwolda, moeder van
126 - Hendrik Ynzes Langhout, vader van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home