4.077.120 ♂ - Johan Sytses Martena

Edeloudvader van Yvon Rozijn

Naam:Martena
Voornamen:Johan Sytses
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:onbekend
Opmerkingen:Hij diende de Heer van Egmond tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, waarvan hij in 1363 terugkeerde. Vermoedelijk was hij een nakomeling van de op 6-11-1306 tot potestaat ("Handhaaver van de Friesche vrijheid en geregtigheid") gekozen Hessel Martena. Deze Hessel verjoeg de Graaf van Holland Willem III uit Gaasterland en overleed op 16-8-1312. Waarschijnlijk was hij een nazaat van de in 1228 aan een kruistocht deelnemende Syds Martena, die vermoedelijk weer afstamde van Hessel Doeckesz. Martena, die door keizer Barbarossa tot ridder werd geslagen en in 1175 overleed. De broer van deze laatste Hessel heette Doecke en nam samen met keizer Barbarossa deel aan de derde kruistocht, waarbij hij omkwam bij het oversteken van de rivier Saleph in het huidige Syrië. Hessel was toen al overleden.
[45]
Levensloop:
ca 1365 Kind geboren:
2.038.560 - Syds Martena
Vorige en volgende generaties:
   
 
Johan Sytses Martena


2.038.560 - Syds Martena
2.038.561 - Rinsck Jarichsdr Jelckema (Metselwier)

1.019.280 - Doecke Martena
   
 
 
Afstammingslijn:
Johan Sytses Martena is vader van
2.038.560 - Syds Martena, vader van
1.019.280 - Doecke Martena, vader van
509640 - Syds Martena, vader van
254820 - Doecke Martena, vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home