3558 ♂ - Jan Jansz Breelant

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Breelant
Voornamen:Jan Jansz
Vader:7116 - Jan Gleijnisz Breelant
Moeder:7117 - Lysbeth Jans
Partner:3559 - Trijn Maertens
Beroep:Schepen
Opmerkingen:Schepen van Koedijk in de periode 1658-1672 [12]
In 1669 wordt een codicil gemaakt door Jan Jansz Breetland en Tryn Maertens wonende op Koedijk, waarin zij legateren aan Jan Jansz Breelant hun middelste zoon een derdepart van een stuk land genaamd het Hartlant, groot in 't geheel 4 geerzen, gelegen in de ban van Oudkarspel, belend ten noorden Aris Pietersz, ten zuiden Pieter Jansz Breelant, ten oosten Jacob Gerritsz Rijplant, nog 200 gld en een bed met toebehoren; hij zal geen portie hebben in de na te laten inboedel en koebeesten [12]
Levensloop:
<02-1684 Overleden
Vorige en volgende generaties:
7116 - Jan Gleijnisz Breelant  
 
Jan Jansz Breelant
3559 - Trijn Maertens

1779 - Bregje Jans
1778 - Adriaen Reijersz Stammis

889 - Maartje Ariens Stammis
7117 - Lysbeth Jans 14234 - Jan Pieter Luijtges
 
 
Afstammingslijn:
Jan Jansz Breelant is vader van
1779 - Bregje Jans, moeder van
889 - Maartje Ariens Stammis, moeder van
444 - Arien Jansz Hartland, vader van
222 - Pieter Ariensz Hartland, vader van
111 - Antje Hartland, moeder van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12

« Toon in overzicht Home