712 ♂ - Lammert Machielsz Van Honthorst

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Van Honthorst
Voornamen:Lammert Machielsz
Vader:1424 - Michiel Cornelisz van Honthorst
Moeder:1425 - Hilletie Wouters
Partner:713 - Trijntje Franse
Beroep:Tobackspinder
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 17-9-1689 als taback spinders knegt, als getuige van de verkoop in 1686 van gesponnen en geperste tabak

Genoemd in Confessieboek 15-3-1701:
"Lambert Michielsz van Honthorst van Amsterdam tabakspinder out 29 jaaren bekent met eenig ander geselschap des saterdags omtrent halef drie nagts op de haerlemerdijk geweest te sijn alwaer een heck afgebrooke wiert op een pot huijs staende dog segt dat hij gev[angene] sulex [=zulks] niet gedaen heeft en niet te wete wie dat gedaen heeft also dronke was"
ook in Confessieboek 15-3-1701:
"Lambert Michielse van Honthorst de novo gehoort is gecond[emneert] als in marcine [=marge] staat"
in marge: "cum en bitelo ontslage"
Levensloop:
31-08-1670 Gedoopt te Amsterdam (OK)
Gedoopt Lambart
17-09-1689 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akte
15-10-1695 Overig te Amsterdam
Eerder huwelijk met Grietje Pieters. Van A. 25 jaar. Geass. moeder Hilletie Wouters.
Adres: Drooghback
15-03-1701 Overig te Amsterdam
Confessie zie bijlage
27-04-1708 Ondertrouw te Amsterdam met:
713 - Trijntje Franse
Wedr. van Grietje Pieters
Adres: NZ Houttuijne
ca 1710 Kind geboren te Amsterdam, niet te vinden:
356 - Abraham Van Honthorst
Wel gevonden: broer Macgil (* 3-6-1708) en halfzus Trijntje (* 9-9-1696)
14-09-1727 Begraven te Amsterdam (StAKH)
Ten huise van Fedde Donker
Adres: Santstraat
Bijlagen:
Confessieboek 
Vorige en volgende generaties:
1424 - Michiel Cornelisz van Honthorst 2848 - Cornelis Lambers (van Honthorst)
2849 - Grietje Servaas (Faessen, Savois)
Lammert Machielsz Van Honthorst
713 - Trijntje Franse

356 - Abraham Van Honthorst
357 - Pietertje Kimme

178 - Lambert Van Honthorst
1425 - Hilletie Wouters 2850 - Wouter Harmansz
2851 - Marretje Teunis
 
Afstammingslijn:
Lammert Machielsz Van Honthorst is vader van
356 - Abraham Van Honthorst, vader van
178 - Lambert Van Honthorst, vader van
89 - Maria Cornelia Van der Hondhorst, moeder van
44 - Jan Buskens, vader van
22 - Wilhelmus Johannes Buskens, vader van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home