3617 ♀ - Lijntken Willemsdr

Stamovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Willemsdr
Voornamen:Lijntken
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:3616 - Sijmen Adriaenszn De Geus
Opmerkingen:Notitie bij overlijden van Lijntken Willemsd: Haar kinderen verkopen 12 maart 1675 een woonstede, huys, hoff en landt aan de straet opt suytende, binnendijks, in de lange veertelen voor 1275 gulden. [21]

Akkoord tussen de kinderen van Sijmen Adriaenssen Geus t.w. Barent, Lambracht, Grietken en Adriaentken en de vijf minderjarige kinderen Anneken, Emmeken, Jan, Arien en Jacob met hun voogd Aert Adriaenssen Geus ter ene en hun moeder Lijtken Willems weduwe Sijmen Geus ter andere zijde.
Moeder zal 5 jongste kinderen school laten gaan en onderhouden tot zij hun kost kunnen verdienen, waarvoor zij alle goederen mag behouden. Uit te keren aan 4 mondige kinderen nu kontant f 24,- en dan 5 jongsten bij mondigheid of huwelijk f 50,-. [21]

Akkoord tussen jan Arissen Baes weduwnaar van Lijtken Willems, eerst weduwe Sijmen Adrianessen Geus ter ene en de kinderen van Lijtken ter andere zijde.
Baes krijgt een woonstede te Waspik, een landje over de Vaart aan de Swanck. zuid: Wouter Cornelis Huijben. 2 Melkkoeien met twee vaarskalveren, een paard met tuig en hoge kar met toebehoren, het beste bed. Uitstaande schulden half te voldoen.
Kinderen een woonstede met erf daar Lijtken uitgestorven is en Baes opwoont binnendijks. noord: Claes jacobs Tak zuid: diaconie. Een melkkoe, een paard, een bed voor Emmeken Sijmens Geus, en de inboedel van het huis.
Getekend door: Jan Adriaenssen Baes, Girken Sijmen Geus, Niclaes Corstiaenssen handmerk, Emmeken Sijmoen Geus, Jan Sijmens Geus handmerk, Adriaen Sijmens Geus, wezen Lambert Sijmens geus wees van Berent Sijmens Geus, Jacobus Sijmens Geus handmerk. [21]
Levensloop:
ca 1610 Geboren
ca 1642 Kind geboren:
1808 - Jan Sijmons Geus
ca 1645 Huwelijk met:
3616 - Sijmen Adriaenszn De Geus
22-01-1675 Overleden te 's Gravenmoer
Vorige en volgende generaties:
   
 
Lijntken Willemsdr
3616 - Sijmen Adriaenszn De Geus

1808 - Jan Sijmons Geus
1809 - Anneken Jansen Bos

904 - Jacob Jans De Geus
   
 
 
Afstammingslijn:
Lijntken Willemsdr is moeder van
1808 - Jan Sijmons Geus, vader van
904 - Jacob Jans De Geus, vader van
452 - Jan Jacobsz De Geus, vader van
226 - Arij Jansse De Geus, vader van
113 - Elisabeth De Geus, moeder van
56 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
28 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
14 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 19, 21

« Toon in overzicht Home