2.038.562 ♂ - Sippe Sydses Tjaerda

Edelbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Tjaerda
Voornamen:Sippe Sydses
Vader:4.077.124 - Syds Tjaerda
Moeder:onbekend
Partner:2.038.563 - Ansck Poppes Heemstra
Levensloop:
ca 1366 Geboren
ca 1390 Kind geboren:
1.019.281 - Auck Heemstra
Schatting
Vorige en volgende generaties:
4.077.124 - Syds Tjaerda  
 
Sippe Sydses Tjaerda
2.038.563 - Ansck Poppes Heemstra

1.019.281 - Auck Heemstra
1.019.280 - Doecke Martena

509640 - Syds Martena
   
 
 
Afstammingslijn:
Sippe Sydses Tjaerda is vader van
1.019.281 - Auck Heemstra, moeder van
509640 - Syds Martena, vader van
254820 - Doecke Martena, vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home