995 ♀ - Luitske Dirks

Stammoeder van Yvon Rozijn

Naam:Dirks
Voornamen:Luitske
Vader:1990 - Dirk Eelkes
Moeder:1991 - Aafke Botes Stania
Partner:994 - Riemer Klazes Rypkema
Geloof:NH
Opmerkingen:Zij was lidmaat NH te Akmarijp in 1700 en vertrok in 1715 met attestatie naar Terhorne. Als erfgename van haar vader verkoopt zij in dat jaar woningen in Terhorne en in 1723 verkoopt zij daar een korenmolen met huis en bakkerij, gehuurd door Idze Foppesz, meester bakker aldaar. [45]
Levensloop:
ca 1680 Geboren te Oldeboorn
14-01-1700 Huwelijk te Terkaple met:
994 - Riemer Klazes Rypkema
Afkomstig van terhorne
03-03-1700 Overig te Akmarijp
Lidmaat, met attestatie van Akkrum; op 23-1-1715 met attestatie vertrokken naar Terhorne
27-10-1700 Kind gedoopt te Akmarijp:
497 - Aafke Riemers Rypkema
1715 Overig te Terhorne
Lidmaat, ingekomen van Akmarijp
1760 Overig te Terhorne
Lidmaat
ca 1767 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
1990 - Dirk Eelkes 3980 - Eelke Taekes
3981 - Lipck Saeckes
Luitske Dirks
994 - Riemer Klazes Rypkema

497 - Aafke Riemers Rypkema
496 - Wybe Pytters

248 - Dirk Wijbes
1991 - Aafke Botes Stania 3982 - Bote Ottes Stania
3983 - Lutske Takes Hoijtema
 
Afstammingslijn:
Luitske Dirks is moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home