63 ♀ - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout

Oudmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Langhout
Voornamen:Dirkje (Durkje) Hendriks
Vader:126 - Hendrik Ynzes Langhout
Moeder:127 - Rigtje Tettes
Partner:62 - Jarig Wybes Rijpkema
Levensloop:
26-07-1807 Geboren te Sneek
13-08-1807 Gedoopt te Sneek
22-12-1827 Huwelijk te Utingeradeel met:
62 - Jarig Wybes Rijpkema
Oud 20 jaar, geb. Sneek
05-10-1834 Kind geboren te Oldenboorn (Utingeradeel):
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
25-04-1873 Overleden te Utingeradeel
Oud 65 jaar, weduwe
Vorige en volgende generaties:
126 - Hendrik Ynzes Langhout 252 - Ynze Hendriks Langhout
253 - Durkje Marcus Luxwolda
Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
62 - Jarig Wybes Rijpkema

31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
30 - Hendrik Willem Goudemond

15 - Cornelia Goudemond
127 - Rigtje Tettes 254 - Tette Meijnes
255 - Tryntje Gosses
 
Afstammingslijn:
Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout is moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home