736 ♂ - Dirk Hendrikse Eewegh

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Eewegh
Voornamen:Dirk Hendrikse
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:737 - Reijmerig Jacobs
Beroep:Toebackspinder
Opmerkingen:Eweg, H.; Een Esens-Amsterdamse familie : Relaas en stamboom geslacht von Ehwegen/Eweg (in te zien in studiezaal CBG, www.cbg.nl):
Omstreeks 1600 duiken voorouders van het geslacht Von Ewegen in de stad Esens in het Oostfriese Harlingerland op. In deze familie kwamen vooral smeden voor. Een familielid behorend tot de derde generatie vertrok in de tweede helft van de 17e eeuw naar Amsterdam. Het was Hendrik Dirksz. Eweg (Van Ewegh) (ca. 1630 - ca. 1686), die zich in deze stad als tabaksspinner vestigde. Hij werd de stamvader van het Nederlandse geslacht Eweg. Het grootste gedeelte van de familiegeschiedenis is verhalend, waarna de genealogie volgt. Vanuit Amsterdam vertrok omstreeks 1860 een familielid naar Utrecht, Jacobus (1829-1875), die bij de spoorwegen ging werken. Behalve aan de eigen familie is aandacht besteed aan andere en verwante geslachten, waaronder emigranten uit Esens naar Amsterdam en de Von Ewegens in Oost-Friesland.
Levensloop:
01-11-1687 Ondertrouw te Amsterdam met:
737 - Reijmerig Jacobs
Van A. Oud 21 j. Geass. stijfmoeder Annetje Jans, de vader "impotent"
Adres: Baenbrughsteegh
13-02-1688 Kind gedoopt te Amsterdam (Luth. Kerk):
368 - Jacobus Dirksz Ewegh
14-07-1726 Begraven te Amsterdam (Kkh)
Adres: Laatste Goudblomdwarsstraat
Vorige en volgende generaties:
   
 
Dirk Hendrikse Eewegh
737 - Reijmerig Jacobs

368 - Jacobus Dirksz Ewegh
369 - Anna Elders Van den Burg

184 - Jacobus Ewegh
   
 
 
Afstammingslijn:
Dirk Hendrikse Eewegh is vader van
368 - Jacobus Dirksz Ewegh, vader van
184 - Jacobus Ewegh, vader van
92 - Jacobus Eweg, vader van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home