31854 ♂ - Johannes Jans Agricola

Stamoudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Agricola
Voornamen:Johannes Jans
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:31855 - Ted Lieuwes
Opmerkingen:Johannes was in 1584 Volmagt ten landsdage wegens Zevenwouden. Ook was hij grietman van Aengwirden en gedeputeerde. In 1587 procedeerde hij als broer van Aelijt Jans, "cock geweest zijnde van't convent tot Groendijck bij Sneeck". In 1593 was hij secretaris van 's lands rekenkamer. Tot Commissaris politiek bij de Sijnode van Sneek in 1600 benoemd, bleef hij wegens lichaamszwakte afwezig. [45]
Levensloop:
ca 1530 Geboren
Schatting
ca 1580 Kind geboren:
15927 - Liupck (Lipkje) Agricola
Schatting
Vorige en volgende generaties:
   
 
Johannes Jans Agricola
31855 - Ted Lieuwes

15927 - Liupck (Lipkje) Agricola
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda

7963 - Antje Sjoerds Wiarda
   
 
 
Afstammingslijn:
Johannes Jans Agricola is vader van
15927 - Liupck (Lipkje) Agricola, moeder van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home