15927 ♀ - Liupck (Lipkje) Agricola

Stamoudmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Agricola
Voornamen:Liupck (Lipkje)
Vader:31854 - Johannes Jans Agricola
Moeder:31855 - Ted Lieuwes
Partner:15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
Levensloop:
ca 1580 Geboren
Schatting
ca 1600 Kind geboren:
7963 - Antje Sjoerds Wiarda
Schatting
<1650 Overleden
Vorige en volgende generaties:
31854 - Johannes Jans Agricola  
 
Liupck (Lipkje) Agricola
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda

7963 - Antje Sjoerds Wiarda
7962 - Saecke Hoytes

3981 - Lipck Saeckes
31855 - Ted Lieuwes  
 
 
Afstammingslijn:
Liupck (Lipkje) Agricola is moeder van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home