254820 ♂ - Doecke Martena

Edelvader van Yvon Rozijn

Naam:Martena
Voornamen:Doecke
Vader:509640 - Syds Martena
Moeder:509641 - Jel Harinxma
Partner:254821 - Sjouck Kempesdr Unia
Opmerkingen:Doecke werd in 1499 grietman van Baarderadeel. In 1504 was hij een der gezanten, die George, Hertog van Saksen van het plan afbrachten om de roerende goederen der Heerschappen in Friesland leenroerig te maken. [45]
Woonde op het voorvaderlijk Martenastate te Cornjum. [45]

10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.
Doecke Martena te Cornjum sluit zich aan bij het verbond met Groningen d.d.17-9-1491.
In 1494 verkopen Doecke en zijn broer Hessel land op de Tuinen aan de stad Leeuwarden.
Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen. [49]
Levensloop:
ca 1450 Geboren
Schatting
22-08-1486 Huwelijk te Cornjum met:
254821 - Sjouck Kempesdr Unia
ca 1487 Kind geboren:
127410 - Keimpe Martena
ca 1508 Overleden te Cornjum
Tussen 1504 en 1511
Vorige en volgende generaties:
509640 - Syds Martena 1.019.280 - Doecke Martena
1.019.281 - Auck Heemstra
Doecke Martena
254821 - Sjouck Kempesdr Unia

127410 - Keimpe Martena


63705 - Anna Keimpes Martena
509641 - Jel Harinxma 1.019.282 - Epo Harinxma
1.019.283 - Jel Hettinga
 
Afstammingslijn:
Doecke Martena is vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45, 49

« Toon in overzicht Home