3981 ♀ - Lipck Saeckes

Stamovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Saeckes
Voornamen:Lipck
Vader:7962 - Saecke Hoytes
Moeder:7963 - Antje Sjoerds Wiarda
Partner:3980 - Eelke Taekes
Opmerkingen:In 1698 waren haar vijf zonen ieder voor 1/7 deel eigenaar van de zate met stem no.56 te Akkrum ("Andringa Saete"). Lipkje had daarvan zelf een deel van haar moeder geërfd. [45]
Levensloop:
ca 1620 Geboren
Schatting
ca 1650 Kind geboren te Akkrum:
1990 - Dirk Eelkes
ca 1655 Huwelijk met:
3980 - Eelke Taekes
ca 1695 Overleden
1691-1698
Vorige en volgende generaties:
7962 - Saecke Hoytes  
 
Lipck Saeckes
3980 - Eelke Taekes

1990 - Dirk Eelkes
1991 - Aafke Botes Stania

995 - Luitske Dirks
7963 - Antje Sjoerds Wiarda 15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
15927 - Liupck (Lipkje) Agricola
 
Afstammingslijn:
Lipck Saeckes is moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home