1598 ♂ - Leendert Blanckert

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Blanckert
Voornamen:Leendert
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:1599 - Elisabet (Lijsbet) Vatijn (Vattijn, Vafent, Wattijn)
Beroep:Kleermaker, koopman, ziekentrooster
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 16-4-1660. Leendert en Maria Pelt, koopvrouw in Maastricht, komen overeen dat zij voor Leendert zwart kant zal werken of door iemand anders zal laten werken gedurende twee jaar, met een optie voor nog eens twee jaar. Zij zal de goederen naar Amsterdam sturen, waarvan de kosten tot Tilburg of Den Bosch voor haar rekening zijn. Leendert betaalt haar 12 gulden per jaar.

Genoemd in notariële akte 4-5-1662. Leendert koopt voor f 5250 van Cornelis Simonsz Kat de helft van een huis en erf in de Hoogstraat, genaamd de Tonneboeijer.

Genoemd in notariële akte 12-7-1669. Leendert en zijn toekomstige bruid Gerritje stellen huwelijkse voorwaarden op. Ieder, of de erfgenamen, houdt zelf wat hij of zij in het huwelijk inbrengt.

Genoemd in notariële akte 28-11-1670. Leendert koopt van de erven Meijndert Willemsz de andere helft van het huis de Tonneboeijer in de Oude Hoogstraat.

Genoemd in notariële akte 20-2-1680. Leendert en Gerritje verkopen het huis de Tonneboeijer in de Hoogstraat voor f 10000 aan Anna Wattijn, weduwe van Antonij le Blan.

Genoemd in notariële akte 2-5-1680. Leendert koopt voor f 1800 een huis en erf in de Moddermolensteeg (ook Orangestraet) van Pieter Laurens van Ansloo. Als beroep van Leendert wordt ziekentrooster genoemd.

Genoemd in notariële akte 6-4-1683. Leendert verkoopt voor f 2000 het huis in de Orangestraat (of Moddermakerssteeg) aan Jan van Dieningh.

Genoemd in notariële akte 20-7-1684. Leendert koopt voor f 1500 een huis in de Bloetstraet, van de erven Jan Gillis Stockman.

Genoemd in notariële akte 25-4-1691. Leendert, "krankbesoeker", koopt voor f 2300 een huis in de Korte Koningsstraat naast de Bremerstuin (tegenwoordig nr 12), van Hendrik Bont, kompassenmaker.

Genoemd in notariële akte 26-4-1691. Leendert verkoopt het huis in de Bloedstraat voor f 2000 aan Elisabeth Jans.

Genoemd in notariële akte 6-5-1693. Leendert koopt voor f 3000 een huis aan de Oudezijds Achterburgwal op de zuidhoek van de Bethaniënstraat, van de erven Johannes van Braijen. Leendert neemt het betalen van f 2 per jaar op zich wegens het pothuis ten behoeve van de aalmoezenier.

Genoemd in notariële akte 2-5-1705. Leendert verkoopt voor f 2300 het huis in de Korte Koningsstraat aan Jan Arentse.

Genoemd in notariële akte 2-5-1708. Leendert, en zijn zoons als erfgenamen van Gerritje, verkopen voor f 3106 het huis aan de Oudezijds Achterburgwal aan Marten Pieterse Mooij, meesterloodgieter. De koper neemt het betalen van de f 2 per jaar (zie boven) over.
Levensloop:
ca 1629 Geboren te Bommel
08-04-1655 Ondertrouw te Amsterdam met:
1599 - Elisabet (Lijsbet) Vatijn (Vattijn, Vafent, Wattijn)
Oud 26 jaar. Met toestemming moeder.
Adres: Heregracht
16-04-1660 Overig te Amsterdam
Geeft opdracht aan kantwerster
04-05-1662 Overig te Amsterdam
Koopt een half huis in de Hoogstraat
04-09-1665 Kind gedoopt te Amsterdam (OK):
799 - Anna Blanckert
12-07-1669 Overig te Amsterdam
Maakt huwelijkse voorwaarden
30-08-1669 Overig te Amsterdam
Hertrouwd met Gerretje Andries
Adres: Hoogstraat
28-11-1670 Overig te Amsterdam
Koopt de andere helft van het huis in de Hoogstraat
Adres: Hoogstraat
20-02-1680 Overig te Amsterdam
Verkoopt het huis in de Hoogstraat
02-05-1680 Overig te Amsterdam
Koopt huis in de Moddermolensteeg
06-04-1683 Overig te Amsterdam
Verkoopt huis in de Moddermakersteeg
20-07-1684 Overig te Amsterdam
Koopt huis in de Bloedstraat
25-04-1691 Overig te Amsterdam
Koopt huis in de Korte Koningsstraat
26-04-1691 Overig te Amsterdam
Verkoopt het huis in de Bloedstraat
06-05-1693 Overig te Amsterdam
Koopt huis aan de O.Z Achterburgwal
02-05-1705 Overig te Amsterdam
Verkoopt huis in de Korte Koningsstraat
02-05-1708 Overig te Amsterdam
Verkoopt het huis aan de O.Z. Achterburgwal
20-08-1711 Begraven te Amsterdam (ZK)
Kranckbesoecker
Adres: Halsteeg (oude naam voor Hoogstraat)
Vorige en volgende generaties:
   
 
Leendert Blanckert
1599 - Elisabet (Lijsbet) Vatijn (Vattijn, Vafent, Wattijn)

799 - Anna Blanckert
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten

399 - Anna Marghareta Van Houte
   
 
 
Afstammingslijn:
Leendert Blanckert is vader van
799 - Anna Blanckert, moeder van
399 - Anna Marghareta Van Houte, moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home