250 ♂ - Bauke Annes

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Annes
Voornamen:Bauke
Vader:500 - Anne Hobbes
Moeder:501 - Trijntje Edsgers
Partner:251 - Janke Jarigs
Geloof:Hervormd
Beroep:Kofschipper, grootschipper
Opmerkingen:Waarschijnlijk werd hij ca 1740 in een mennoniet gezin te Terhorne geboren. Ten tijde van zijn huwelijk woonde hij in Terhorne en was hij kofschipper, grootschipper. (1771-1774 op "Hoop ende Liefde", 1780 "Jonge Anne", 1784 "Drie Gebroeders"). In 1783 was hij volgens het testament van zijn moeder curator, samen met zijn broer Jacob Annes, eveneens grootschipper, over zijn innocente zuster Ymkje Annes. Ook was hij in 1783 erfgenaam van zijn broer Lourens Annes, die op zee is overleden. [45]
Levensloop:
ca 1740 Geboren te Terhorne
17-01-1773 Huwelijk te Terhorne met:
251 - Janke Jarigs
13-09-1773 Kind geboren te Terhorne:
125 - Lolkjen Baukes De Jong
1789 Overleden te in Portugal
Vorige en volgende generaties:
500 - Anne Hobbes 1000 - Hobbe Annes
1001 - Ymkje Jacobs
Bauke Annes
251 - Janke Jarigs

125 - Lolkjen Baukes De Jong
124 - Wybe Dirks Rypkema

62 - Jarig Wybes Rijpkema
501 - Trijntje Edsgers 1002 - Edsger Pieters
1003 - Meike Gabes
 
Afstammingslijn:
Bauke Annes is vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home