7108 ♂ - Gerryt Jansz Lantheer

Stambetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Lantheer
Voornamen:Gerryt Jansz
Vader:14216 - Jan Gerryt Jansz Lantheer
Moeder:14217 - Brecht Jansdr
Partner:onbekend
Opmerkingen:[12]: In Koedijk verkoopt in 1593 Jan Jansz Gruys aan Gerryt Jansz Lantheer het voorend van een huizinge en erf, uitgezonderd het kleine huisje, met nog 4 roeden erf bezuiden het kleine huisje tot de graft, staande aan de Noordzijde van de Kerckelaen, en stelt tot hypotheek 't kleine huisje dat op 't erf getimmerd zal worden; het voorend is ontvangen van Jan Reyersz Clock, is in 1597 borg voor Willem Jansz Schotsman o.a. Gerryt Jansz Lantheer met als onderpand o.a. een stuk land genaamd het Liemstuck in de Daelmeer, groot omtrent 5 geerzen, belend ten oosten Jan Cornelis van St. Pancras, ten westen De Byl, ten noorden de Rynsloot [in 1595 als onderpand gesteld door Brecht Jansdr de huisvrouw van Jan Gerryt Jansz lantheer], is in 1602 o.a. Gerryt Jansz Lantheer weer borg voor Willem Jansz Schotsman, met als onderpand zijn huis en erf, belend ten zuiden Coen Gerrytsz, ten noorden Cornelis Jansz Schoorl, en koopt in 1604 Lantheer van Meyert IJfs van St. Pancras een rietbos in de Daelmeer voor 310 gld, in de banne van St. Pancras, met als hypotheek voor de eerste custing een stuk land in de Daelmeer groot omtrent 7 geerzen, belend ten zuiden Pieter Bartholomeus, ten noorden Dirck Pouwelsz Schencker.
Levensloop:
ca 1570 Geboren
schatting
ca 1591 Kind geboren:
3554 - Jan Gerrijtsz Lantheer
Vorige en volgende generaties:
14216 - Jan Gerryt Jansz Lantheer 28432 - Gerryt Jansz Lantheer
 
Gerryt Jansz Lantheer


3554 - Jan Gerrijtsz Lantheer
3555 - Thonisgen Pietersdr

1777 - Jannetje Jans Lantheer
14217 - Brecht Jansdr  
 
 
Afstammingslijn:
Gerryt Jansz Lantheer is vader van
3554 - Jan Gerrijtsz Lantheer, vader van
1777 - Jannetje Jans Lantheer, moeder van
888 - Jan Hendriksz Hartland, vader van
444 - Arien Jansz Hartland, vader van
222 - Pieter Ariensz Hartland, vader van
111 - Antje Hartland, moeder van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12

« Toon in overzicht Home