469658 ♂ - Jacob Muijs Heer Van Holy

Edelgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Muijs Heer Van Holy
Voornamen:Jacob
Vader:939316 - Muus Hugensz Muijs Heer Van Holy
Moeder:onbekend
Partner:469659 - Alijt Willem Pietersdr
Opmerkingen:Voormalige heerlijkheid en ridderhofstad Holy
De geschiedenis van de wijk Holy is nauw verbonden met de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid en ridderhofstad Holy. De ridderhofstad, gelegen aan de Holyweg in de Holiërhoekse en Zouteveense polder onder Vlaardinger-Ambacht, was het centrum van de heerlijkheid en bestond uit een toren, een herenhuis en een boerderij.
De oorsprong van de naam Holy
De naam Holy is afgeleid van ‘Hoylede’, wat een samentrekking is van ‘Hoge Lede’, een hoger gelegen plaats aan een lede of watering. Hiermee werd waarschijnlijk de prehistorische kreek ‘de oude Vlairdingh’ bedoeld, die ten oosten van de heerlijkheid lag. Onder ‘heerlijkheid’ verstaan we overigens het gebied van een heer, aan het bezit waarvan een titel en een aantal rechten en bevoegdheden waren verbonden.
Levensloop:
ca 1394 Geboren
1426 Kind geboren:
234829 - Geertrui Jacobsd Muijs Van Holy
Vorige en volgende generaties:
939316 - Muus Hugensz Muijs Heer Van Holy 1.878.632 - Hugo Muijs Van Hoeijliede Heer Van Heeckelingen En Holy
1.878.633 - Geertrui Hughe Gerrits
Jacob Muijs Heer Van Holy
469659 - Alijt Willem Pietersdr

234829 - Geertrui Jacobsd Muijs Van Holy
234828 - Floris Hendriksz De Backer

117414 - Willem Florijsz Van Thorenvliet Van Scheijdam
   
 
 
Afstammingslijn:
Jacob Muijs Heer Van Holy is vader van
234829 - Geertrui Jacobsd Muijs Van Holy, moeder van
117414 - Willem Florijsz Van Thorenvliet Van Scheijdam, vader van
58707 - Machteld Willemsd, moeder van
29353 - Jannetgen Willems De Bont, moeder van
14676 - Pieter Claasse, vader van
7338 - Claas Pieters De Bont, vader van
3669 - Fyckje Claas De Bont, moeder van
1834 - Govert Gerritse Verburg, vader van
917 - Maria Goverts Verburg, moeder van
458 - Gerrit Gerritsen Veenvliet, vader van
229 - Hendrikje Gerritse Veenvliet (Weenvliet), moeder van
114 - Frans Slotboom, vader van
57 - Angenietje Slotboom, moeder van
28 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
14 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home