209.190.912 ♂ - Doede (Dudo) Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt)

Edelstamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt)
Voornamen:Doede (Dudo)
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:209.190.913 - Van Voorne
Opmerkingen:Vermogend Rijnlands edelman. Vermeld in 1101-1130. .
Vermeld in een oorkonde van 1108, waarin hij samen met de graaf en burggraaf Halewijn I van Leiden getuigt voor de bisschop van Utrecht. [8]

Vermeld 1101-1130. Uit het "Oude register van graaf Florins" van omstreeks 1282 valt op te maken, dat hij in het bezit was van het veer over de Rijn, ter plaatse van de huidige brug Het Haagse Schouw, oudtijds genaamd Doedinxvere, en Schouw van Duivenvoorde. Nu staat echter vast, dat dit leen in oorsprong groter is geweest dan blijkt uit de optekening van omstreeks 1282. Er bestaat namelijk een oudere omschrijving van het leen die mededeelt, dat het leen omvatte "die vere twische des Rijnsover ende Zwadenburdamme", d.w.z. het veerrecht op de Rijn tussen Katwijk en Zwammerdam. Met andere woorden; Doede moet het veerrecht hebben bezeten over heel het Hollandse gedeelte van de Rijn. Een dergelijk bezit stempelt de eigenaar tot een belangrijk heerschap. Dit valt nog te illustreren met het feit dat over hetzelfde gebied van de Rijn het tolrecht vanouds in handen was van de burggraaf. Beide rechten zijn afgeleid van het landsheerlijke stoomregaal. Het belang van het Doeninxveer blijkt eveneens uit een aansluitende Middeleeuwse verkeersweg. Deze heeft men kunnen reconstrueren vanaf 's-Gravenzande via Monster, 's-Gravenhage en Wassenaar rechtstreeks naar het Schouw. Over deze gehele afstand droeg deze weg in de Middeleeuwen de naam van Rijnweg om eerst vlakbij het veer de naam Doedinxlaan (Doeslaan) te krijgen. De eigenaar en tevens naamgever van het leen zal onder de vooraanstaande Rijnlandse edelen gezocht moeten worden. Slechts een edelman komt daarvoor in aanmerking: Doede van Voorhout. De vraag rest nog, welke betekenis men er aan mag hechten dat de Rijnlandse edelman Doede zich met de achternaam "Van Voorhout" noemt. Een bezit van de ambachtsheerlijkheid kan in het eerste kwart van de twaalfde eeuw nog geen sprake zijn, een aanzienlijke vroonhof ter plaatse is niet bekend, de kerk met de tienden van Voorhoud zijn reeds vroeg in handen van de abdij Egmond. Kan Doede zijn naam ontleend hebben aan een of andere betrekking tot het gravelijke kasteel, dat binnen de parochie Voorhoud gelegen was, en dat we heden ten dagen nog kennen als de ruïne van Teilingen? Merkwaardig is, dat omstreeks de tijd, dat personen met de naam "Van Teilingen" voor het eerst voorkomen (1162 en 1174), we kunnen veronderstellen, dat belangen van de zoon van Doede, binnen Wassenaar en niet te Voorhout zijn geconcentreerd. Heeft de familie van Doede zijn rechten te Voorhout prijs gegeven ten behoeve van de aan het grafelijk huis verwante Van Teilingen's?
Levensloop:
ca 1080 Geboren te Voorhout
ca 1120 Kind geboren te Voorhout:
104.595.456 - Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst)
ca 1161 Overleden
Vorige en volgende generaties:
   
 
Doede (Dudo) Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt)
209.190.913 - Van Voorne

104.595.456 - Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst)
104.595.457 - Halewijn Van Leijden (Van Pendrecht)

52.297.728 - Philips I Van Wassenaer
   
 
 
Afstammingslijn:
Doede (Dudo) Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt) is vader van
104.595.456 - Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst), vader van
52.297.728 - Philips I Van Wassenaer, vader van
26.148.864 - Dirk I Van Wassenaer, vader van
13.074.432 - Bartholomeus I Van Wassenaer, vader van
6.537.216 - Jacob Van Wassenaer, vader van
3.268.608 - Bartholomeus II Van Wassenaer, vader van
1.634.304 - Mourijn Bartholomeusz Van Wassenaer, vader van
817152 - Barthout Mourijnsz Van Wassenaer, vader van
408576 - Jacob Barthoutsz Van Wassenaer, vader van
204288 - Hughe Jacobsz Van Wassenaer, vader van
102144 - Steven Huygensz Wassenaer, vader van
51072 - Willem Stevens Wassenaar, vader van
25536 - Steven Willems Wassenaar, vader van
12768 - Willem Stevens Wassenaar, vader van
6384 - Dirck Willemsz, vader van
3192 - Steven Dircks, vader van
1596 - Dirk Steewens, vader van
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten, vader van
399 - Anna Marghareta Van Houte, moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 4, 8

« Toon in overzicht Home