125 ♀ - Lolkjen Baukes De Jong

Oudgrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:De Jong
Voornamen:Lolkjen Baukes
Vader:250 - Bauke Annes
Moeder:251 - Janke Jarigs
Partner:124 - Wybe Dirks Rypkema
Geloof:Hervormd
Beroep:Boerin
Opmerkingen:Voor haar huwelijk werd zij genoemd als boerin te Goengaryp. Zij overleed in het kraambed. [45]
Levensloop:
13-09-1773 Geboren te Terhorne
15-04-1798 Gedoopt te Oldeboorn
Gedoopt op belijdenis
16-09-1792 Huwelijk te Terhorne met:
124 - Wybe Dirks Rypkema
18-01-1803 Kind geboren te Goïngarijp (Doniawerstal):
62 - Jarig Wybes Rijpkema
24-03-1806 Overleden te Oldeboorn
Vorige en volgende generaties:
250 - Bauke Annes 500 - Anne Hobbes
501 - Trijntje Edsgers
Lolkjen Baukes De Jong
124 - Wybe Dirks Rypkema

62 - Jarig Wybes Rijpkema
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout

31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
251 - Janke Jarigs 502 - Jarig Jans
503 - Lolkje Bonnes
 
Afstammingslijn:
Lolkjen Baukes De Jong is moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home