31 ♀ - Rigtje Jarigs Rijpkema

Betovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Rijpkema
Voornamen:Rigtje Jarigs
Vader:62 - Jarig Wybes Rijpkema
Moeder:63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
Partner:30 - Hendrik Willem Goudemond
Levensloop:
05-10-1834 Geboren te Oldenboorn (Utingeradeel)
09-09-1857 Huwelijk te Amsterdam met:
30 - Hendrik Willem Goudemond
02-03-1863 Kind geboren te Amsterdam:
15 - Cornelia Goudemond
08-03-1899 Overleden te Sloten
Vorige en volgende generaties:
62 - Jarig Wybes Rijpkema 124 - Wybe Dirks Rypkema
125 - Lolkjen Baukes De Jong
Rigtje Jarigs Rijpkema
30 - Hendrik Willem Goudemond

15 - Cornelia Goudemond
14 - Arie De Geus van den Heuvel

7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout 126 - Hendrik Ynzes Langhout
127 - Rigtje Tettes
 
Afstammingslijn:
Rigtje Jarigs Rijpkema is moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home