370 ♂ - Jacob Vasseur

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Vasseur
Voornamen:Jacob
Vader:740 - Hendrik Jansz Vasseur
Moeder:741 - Sara Salomons
Partner:371 - Mijntje Michiels De Boer
Beroep:Varensman, zoutbezorger
Opmerkingen:Genoemd in notariële akten 3-2-1729 en 19-11-1929 om te getuigen van de ordentelijke levenswandel van zijn schoonzus Helena de Boer. Hij woont dan in de Pottebakkersgang op de Heeregraft

Genoemd in notariële akte 27-12-1740. Jacob, bestelder van het kramerszout in het pakhuijs op het rok-in, getuigt van een scheldpartij op 20-12. Jacob leverde een zak zout af bij zoutkramer Albert Bennink, maar die vraagt hem het zout te wegen; Jacob weigert omdat het regent en hij bang is dat de andere zakken zout nat zullen worden. Daarop volgt een scheldpartij ("want het is toch allemaal canaille en vee, zo menig er in de kelder is tot de pagter incluis") waar een kruier getuige van is.

Genoemd in notariële akte 19-6-1770. Jacob en Mijntje worden aangesteld als mede-erfgenamen van dochter Kaatje Vasseur en haar man Gerrit Dalmolen.

Genoemd in notariële akte 1-2-1774. Jacob wordt door Jan Willemsz van den Briel aangesteld als gemachtigde om geld op te nemen van diens rekening bij de Wisselbank.
Levensloop:
08-02-1705 Gedoopt te Amsterdam
26-10-1725 Ondertrouw te Amsterdam met:
371 - Mijntje Michiels De Boer
Van A. Oud 21 jaar. Geass. vader Hendrik Vasseur
Adres: Op de negelantiersgraft
1729 Overig te Amsterdam
Genoemd in twee notariële akten
Adres: Pottebakkersgang op de Heeregraft
20-04-1738 Kind gedoopt te Amsterdam (NoK):
185 - Jacoba Vasseur
Hervormd
27-12-1740 Overig te Amsterdam
Getuigt van een scheldpartij bij het afleveren van zout
03-10-1741 Overig te Amsterdam
Getuige bij obligatie-overeenkomst van derden
Adres: Schapenmarkt
19-06-1770 Overig te Amsterdam
Wordt genoemd als erfgenaam
01-02-1774 Overig te Amsterdam
Wordt genoemd als gemachtigde
16-06-1785 Begraven te Amsterdam (KKH)
Adres: Palmstraat
Vorige en volgende generaties:
740 - Hendrik Jansz Vasseur 1480 - Jan Hendricksen
1481 - Catalijn Rosiers
Jacob Vasseur
371 - Mijntje Michiels De Boer

185 - Jacoba Vasseur
184 - Jacobus Ewegh

92 - Jacobus Eweg
741 - Sara Salomons 1482 - Salomon Matthijsz Pereboom
1483 - Mintje Huijbers
 
Afstammingslijn:
Jacob Vasseur is vader van
185 - Jacoba Vasseur, moeder van
92 - Jacobus Eweg, vader van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home