2000 ♂ - Anne Hobbes

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Hobbes
Voornamen:Anne
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:2001 - Sjoukje (Sjeuke) Pieters
Beroep:Schipper
Opmerkingen:In 1663 betaalde hij loon aan het weeskind Eelke Pieters. In 1669 was er een scheepsbrief van hem ter somma van 2200 Cgl, waarop reeds 1675 Cgl was betaald. In 1685 stond hij debet bij het sterfhuis van Pieter Hobbes (zijn broer?), mennoniet, en in 1689 verkocht hij een deel van een huis in Terhorne samen met Tjepke Birdes en de curatoren over de weeskinderen van Hobbe Hobbes (ook een broer?) aan zijn zoon Lourens Annes. Hij kocht samen met zijn vrouw in 1694 een huis in Terhorne. Waarschijnlijk overleed hij voor 1710 evenals zijn vrouw (zie aldaar). In de personele kohieren wordt hij tussen 1689 en 1710 evenwel niet vermeld! [45]
Levensloop:
ca 1630 Geboren
Terhorne
12-03-1654 Overig te Heerenveen
Eerste huwelijk met Elkse Martens uit Heerenveen
08-02-1655 Overig te Heerenveen
Gedoopt op belijdenis; Marten handschoenmakers swager
10-1655 Overig te Heerenveen
Elske Martens gestorven; hij met attestatie naar Terhorne vertrokken
ca 1665 Kind geboren:
1000 - Hobbe Annes
<1680 Huwelijk met:
2001 - Sjoukje (Sjeuke) Pieters
Vorige en volgende generaties:
   
 
Anne Hobbes
2001 - Sjoukje (Sjeuke) Pieters

1000 - Hobbe Annes
1001 - Ymkje Jacobs

500 - Anne Hobbes
   
 
 
Afstammingslijn:
Anne Hobbes is vader van
1000 - Hobbe Annes, vader van
500 - Anne Hobbes, vader van
250 - Bauke Annes, vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home