499 ♀ - Trijntje Everts

Oudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Everts
Voornamen:Trijntje
Vader:998 - Evert Tjebbes (Tjebles)
Moeder:999 - Joukje Aukes
Partner:498 - Feike Pytters
Geloof:Doopsgezind
Opmerkingen:Omstreeks 1750/51 toen Feike overleed, verkochten de kinderen het huis. Trijntje is toen mogelijk ingetrokken bij haar vader in Oldeboorn. Toen deze in 1762/63 overleed, kwam Trijntje Everts op zijn plaats in het speciekohier. Ze verhuisde met haar kinderen vele malen binnen Oldeboorn. Omstreeks 1784/85 is zij overleden. [45]
Levensloop:
ca 1715 Geboren
30-10-1735 Huwelijk te Oldeboorn met:
498 - Feike Pytters
Van Friens
ca 1740 Kind geboren:
249 - Trijntje Feikes Boonstra
1772 Overig te Oldeboorn
Belijdenis tussen 1754 en 1772
01-08-1781 Overig te Oldeboorn
Lidmaat, weduwe
Adres: Brouwerssteeg
ca 1784 Overleden te Oldeboorn
Vorige en volgende generaties:
998 - Evert Tjebbes (Tjebles) 1996 - Tjebbe (Tjeble) Everts
1997 - Trijntje Tjeerds
Trijntje Everts
498 - Feike Pytters

249 - Trijntje Feikes Boonstra
248 - Dirk Wijbes

124 - Wybe Dirks Rypkema
999 - Joukje Aukes  
 
 
Afstammingslijn:
Trijntje Everts is moeder van
249 - Trijntje Feikes Boonstra, moeder van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home