254 ♂ - Tette Meijnes

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Meijnes
Voornamen:Tette
Vader:508 - Meine Hendrix
Moeder:509 - Rixt Tettes
Partner:255 - Tryntje Gosses
Geloof:Hervormd
Opmerkingen:Kinderen: Meyne, Antje, Rigtje, Ybeltje, Gosse, Pieter, Sibbeltje
Levensloop:
16-04-1747 Gedoopt te Oldeboorn-Nes (Utingeradeel)
29-11-1772 Huwelijk te Oldeboorn (Utingeradeel) met:
255 - Tryntje Gosses
01-02-1778 Kind geboren te Oldeboorn (Utingeradeel):
127 - Rigtje Tettes
29-01-1820 Overleden te Utingeradeel
Gehuwd
Vorige en volgende generaties:
508 - Meine Hendrix 1016 - Hendrik Pijtters
1017 - Yfke Joannis
Tette Meijnes
255 - Tryntje Gosses

127 - Rigtje Tettes
126 - Hendrik Ynzes Langhout

63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
509 - Rixt Tettes 1018 - Tette Hotses
1019 - Aaltie Tomis Tjeerds
 
Afstammingslijn:
Tette Meijnes is vader van
127 - Rigtje Tettes, moeder van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home