1002 ♂ - Edsger Pieters

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Pieters
Voornamen:Edsger
Vader:2004 - Pieter Feikes
Moeder:2005 - Jayke Edsgers
Partner:1003 - Meike Gabes
Opmerkingen:Edsger trouwde (1e) omstreeks 1680/85 met Trijntje Johannes. Hij was meier op stem 32 en 33 onder Henshuizen (Akkrum). Personele goedschatting 1689 t/m 1696 300Cgl. Proces tegen Jelle Sipkes in 1692. In hetzelfde jaar als volle oom curator over de twee wezen van zijn zuster Tytie Pieters bij Hidde Jans. Hij was in 1695 borg voor Hendrik Johannes en Hanske Doekes, toen echtelieden te Sneek; enige maanden later leenden Trijntje en hij geld aan dit echtpaar, dat toen eveneens in Henshuizen woonde. Trijntje overleed ca 1696/97, want na 1697 was de personele goedschatting nihil. [45]
Levensloop:
ca 1660 Geboren
ca 1700 Kind geboren:
501 - Trijntje Edsgers
12-06-1701 Huwelijk te Oldeboorn met:
1003 - Meike Gabes
1707 Overleden te Henshuizen
Vorige en volgende generaties:
2004 - Pieter Feikes  
 
Edsger Pieters
1003 - Meike Gabes

501 - Trijntje Edsgers
500 - Anne Hobbes

250 - Bauke Annes
2005 - Jayke Edsgers  
 
 
Afstammingslijn:
Edsger Pieters is vader van
501 - Trijntje Edsgers, moeder van
250 - Bauke Annes, vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home